Julkaistu: 17.6.2022

Miten sinä liikut vesillä?

Melojien ja sup-lautailijoiden määrät kasvavat vuosi vuodelta, vai pitäisikö sanoa kesä kesältä. Minäkin olen melomista testannut, mutta suppailu on mun juttu. Näiden edellä mainittujen lisäksi löytyy monia muitakin välineitä vesillä liikkumiseen enenevissä määrin.

Vesillä liikkuessa on syytä olla erityisen varovainen. Haasteita voivat aiheuttaa muun muassa ohikulkevien veneiden aallot ja vedestä nousevat uppotukit. Tutussakin vesistössä voi vesi olla yllättävän matalalla tai korkealla ja sitten on erilaisia huomioon otettavia vesistörakenteita, joista merkittävimpiä ovat padot. Patojen ja erityisesti vesivoimalaitosten läheisyydessä virtaama voi olla yllättävänkin voimakas ja vaihdella nopeasti. Veden pinta ei paljasta sitä, kuinka nopeasti vesi virtaa. Mikäli vesilläliikkuja ajautuu liian lähelle patoa, on kokeneempikin kulkija haasteiden edessä. Virta pyrkii viemään mukanaan. Tulva-aikana juoksutukset lisäävät virtaamia entisestään. Varoitusääni padon läheisyydessä on ilmoitus tulvaluukkujen avaamisesta. Tämä ei kuitenkaan kuulu kaikilla padoilla ja se kuuluu vain juuri ennen juoksutuksen alkamista.

Useiden patojen läheisyydessä on varoitus- ja kieltomerkkejä. Enemmän näitä on ollut kalastajille. Kalastuslakikin mm. esittää, ettei kalastusta saa harjoittaa vesivoimalaitokselle johtavassa kanavassa eikä sadan metrin matkalla vesistön poikki rakennetun patoturvallisuuslaissa tarkoitetun padon alapuolella. Varoitusmerkkejä on laitettu myös varoittamaan vesillä liikkuvia. Näitä on kuitenkin lähinnä kohteissa, joiden läheisyydessä liikkujia on runsaammin. Erityisesti viime aikoina liikkuminen harvemmin kuljetuilla paikoilla on lisääntynyt kasvaneen kotimaan luontomatkailun myötä. On muistettava, että vaikka tutulla pururadalla talvella hiihtäessä löytyy varoituskyltti siitä, että edessä on voimakas kaarre alamäessä, vesillä liikkuessa ei todennäköisesti ole varoituksia siitä, mitä luonto on haasteeksi järjestänyt tai ihminen muovannut.

Oman lukunsa erityisesti nuorten keskuudessa on sosiaalinen media ja videohaasteet. Aihe on noussut merkittäväksi tekijäksi ja aiheuttaa vaaratilanteita myös vesillä. Sosiaalisessa mediassa siis esiintyy videoita mitä hurjemmista tempuista, joita ihmiset ovat tehneet. Osa tempuista saattaa hyvin olla lavastettujakin. Nämä videot kuitenkin rohkaisevat katsojaa yrittämään samaa.

Vesillä liikkumiseen ei ole omaa ”mopokorttia”. Maalaisjärjen käyttö on erittäin tärkeää ja onkin parempi olla ylivaroivainen kuin huoleton. Onnettomuuksia sattuu vastaavasti kuin vaikka polkupyöräilijöille. Muista tutustua etukäteen uuteen vesistöön esimerkiksi karttojen avulla ja tarkkaile ympäristöäsi vesillä liikkuessasi. Tänäkin vuonna on jo ainakin yksi sup-lautailija pelastettu padon edestä. Hän pääsi hyppäämään turvaan kivelle, josta pelastuslaitos hänet sai pelastettua. Lauta kulkeutui padon yli, mutta pahemminkin olisi voinut käydä.

Kirjoittaja

Eija Isomäki
Patoturvallisuuden asiantuntija, Kainuun ELY-keskus

Kuva: Suppailemassa Vanajavedellä, kuvaaja Eija Isomäki