Julkaistu: 4.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Maaliskuu oli Pohjois-Karjalassa lauha ja vähäsateinen

Maaliskuu oli tavanomaista vähäsateisempi ja lämpimämpi. Pohjois-Karjalassa lunta oli kuukauden lopussa vielä runsaasti ja sen vesiarvo oli korkea. Pyhäselän ja Pielisen jää oli ajan-kohdan keskiarvoon nähden paksumpaa, mutta etenkin Pyhäselällä kohvaa oli lähes puolet jään paksuudesta.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan maaliskuu oli Pohjois-Karjalassa noin puolitoista astetta tavanomaista leudompi. Maaliskuun keskilämpötila oli maakunnassa -2,8 astetta, kun tavallisesti keskilämpötila on -4,3 astetta.

Maaliskuun keskimääräinen sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnassa 23 mm, kun tavallisesti sataa keskimäärin 33 mm. Lunta oli kuukauden lopulla 70–100 cm. Normaalisti lumipeitteen paksuus on maaliskuun lopussa 53 cm.  Maaliskuun lopussa lumen vesiarvo (mm) eli lumikuorma (kg/m2) vaihteli maakunnassa 177–223 kg/m2, kun tavallisesti lumikuorma on 150 kg/m2.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden yleisesti ottaen keskimääräistä korkeammalla, pois lukien Orivesi-Pyhäselkä sekä Ruunaan vesistöt.

Orivesi-Pyhäselän vedenkorkeus on nyt 7 cm ajankohdan keskiarvoa alempana. Ennusteen mukaan vedenkorkeus lähtee nousuun huhtikuun lopussa. Suurista lumimääristä johtuen kesäkuulle ajoittuva kevättulva nousee keskimääräistä korkeammalle.

Pielisen vedenkorkeus on noussut 11 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolelle. Lisäksi Pielisen valu-ma-alueella on paikoin keskimääräistä suurempi lumen vesiarvo, minkä vuoksi kesäkuulle ajoittuvasta kevättulvasta ennustetaan selvästi tavallista suurempaa.

Maaliskuun viimeisenä päivänä Juojärven vedenkorkeus oli 3 cm, Viinijärven 7 cm, Kajoonjärven 9 cm, Kermajärven 17 cm ja Varisveden 27 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Ruunaan vedenkorkeus oli vastaavasti 2 cm ajankohdan keskiarvoa alempana.

Pielisjoen maaliskuun keskivirtaama oli hieman ajankohdan keskiarvoa alempi. Lieksan- ja Koita-joen sekä pienempien jokien maaliskuun keskivirtaamat olivat vastaavasti lähes tavanomaiset.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä pohjavedenkorkeus oli maaliskuun lopussa 7–26 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella ja routaa oli 2–3 cm, kun sitä normaalisti on 18 cm.

Pyhäselän Roukalahdella jäänpaksuus oli maaliskuun 30. päivä 60 cm ja Pielisellä Nurmeksessa huhtikuun 1. päivä 68 cm. Pyhäselän jää oli 7 cm ja Pielisen 9 cm tavanomaista paksumpaa. Pyhäselällä teräsjään osuus oli kuitenkin verrattain vähäinen, vain noin 33 cm.

Lisätietoja:

Vesitilannekatsaus, Pohjois-Karjala, maaliskuu 2022 (pdf, sttinfo.fi)

Esa Päivinen, vesitaloussuunnittelija
p. 0295 026 218
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi