Julkaistu: 22.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Maailman vesipäivä: Talousveden merkitys ja häiriötilanteisiin varautuminen

Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä. Vettä tarvitaan myös ruoanlaittoon ja peseytymiseen. Veden tavoitemäärä on 20 l/as/vrk ja minimimäärä 5 l/as/vrk.

Vuonna 1992 YK:n yleiskokous julisti maaliskuun 22. päivän maailman vesipäiväksi. Vesipäivän tarkoituksena on lisätä tietoa vesivarantojen vaikutuksesta taloudelliseen tuottavuuteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Häiriötilanteisiin varautuminen

Vesikatkoksen voi aiheuttaa esimerkiksi sähkökatkos tai veden saastuminen vedenottamoissa, kaivoissa ja verkostoissa. Haja-asutusalueella suurimmassa osasta kaivoja vesi nostetaan kaivosta sähkökäyttöisellä pumpulla. Sähkökatkoksen aikana veden nostoa varten tarvitaan käsikäyttöinen pumppu, joten kaivo olisi hyvä varustaa kansipumpulla. Joissakin tilanteissa on varavoimalaitteella mahdollista tuottaa sähköä vesipumpulle. Varavoimalaitteen kytkeminen pumppuun edellyttää sähköpistoketta. Rengaskaivosta vettä voidaan nostaa myös käsin puhtaalla ämpärillä, mikäli kansityyppi mahdollistaa sen. Talvella lumipeite vaikeuttaa kuitenkin veden ottoa ja kaivon käyttöä edellä mainitulla menettelyllä.

Varaudu veden käytön häiriötilanteisiin kannellisilla astioilla tai kanistereilla, joissa vettä voi säilyttää ja joilla voi noutaa vettä esimerkiksi vedenjakelupisteistä. Tilapäisessä vedenhankinnassa on suositeltavaa hyödyntää lähellä sijaitsevaa laatuvaatimukset täyttävää vesilähdettä, esimerkiksi naapurin kaivoa. Ruoka- ja juomaveden on oltava laadultaan moitteetonta, väliaikaisena ratkaisuna juoma-ja ruokavesi on mahdollista keittää (10 minuuttia). Keittäminen ei kuitenkaan puhdista siinä mahdollisesti olevia kemiallisia haitta-aineita. Huonompilaatuista vettä voidaan käyttää esimerkiksi vesikäymälän huuhteluun.

Jätevedenpuhdistamoista maapuhdistamo ei tarvitse sähköä toimiakseen, jos jätevettä ei tarvitse pumpata puhdistamolle. Laitepuhdistamoille sähköliitäntä on sen sijaan usein välttämätön. Kuivakäymälä on toimintavarma ratkaisu jätevesijärjestelmän ja vedensaannin ongelmatilanteissa, sillä sen käyttö ei vaadi vettä.

Veden säilyttämisessä astioissa oltava tarkkana

Veden kuljetus- ja säilytysastioiden on oltava puhtaita, sopivasta materiaalista valmistettuja ja vain vesiastioina käytettäviä. Yli vuorokauden huoneenlämmössä ollutta vettä ei suositella käytettäväksi juomavetenä. Astioissa oleva vesi tulisi säilyttää viileässä, jolloin se pysyy käyttökelpoisena useidenkin vuorokausien ajan.

Vinkki kaivon omistajalle: kaivovesi kannattaa tutkituttaa muutaman vuoden välein ja viimeistään silloin, jos epäilee veden saastuneen tai se maistuu/ haisee/ näyttää omituiselta.

Seuraa tiedotusta

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet poikkeustilanteisiin ja pyrkivät tiedottamaan toiminta-alueellaan vedenjakelun häiriötilanteista. Laaja sähköhäiriö vaikuttaa myös jätevesihuoltoon.

Sähkökatkos tai tietoverkkoon kohdistunut häiriö saattaa aiheuttaa ongelmia tiedon saantiin.  Puhelinten akuista saattaa loppua virta ja verkkosivustoille ei pääse. Puhelinten varavirtalaitteet on syytä olla käyttövalmiina. Paristoilla toimivaa radio mahdollistaa tiedon saannin ja viranomaistiedotteiden seurannan.

Vesiaiheesta voit lukea lisää aiemmasta blogikirjoituksesta Kainuun ELY-keskuksen Kaikuja Kainuusta -blogista:

Kuva: Kainuun ELY-keskus