Julkaistu: 21.12.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lumisateet ovat hidastaneet Etelä-Savon vesistöjen jäätymistä joulukuussa

Etelä-Savon järvien jääpeitteen kokonaispaksuus vaihtelee järvestä riippuen 3–15 senttimetrin välillä. Myös järven sisällä voi jäänpaksuuksissa olla huomattavia eroja. Pertunmaan Peruvettä lukuun ottamatta jäänpaksuus on alueellisilla seurantapaikoilla 3–10 senttimetriä heikompi kuin vuosien 2000-2021 keskiarvo.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäänpaksuuksia 19.-20.12.2022 viidellä järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Tällä hetkellä alueellisilla seurantapisteillä on jään päällä 9–24 senttimetrin paksuinen kerros lunta. Lumikerroksen alla on vettä Korpijärvellä, Pyhävedellä sekä Peruvedellä. Alueellisilla seurantapisteillä eniten lunta, 24 cm, oli Ristiinan Yövedellä.

Jäällä kulkeminen paikoin vaarallista

Viime viikkojen lumisateet ovat todennäköisesti hidastaneet vesistöjen jäätymistä. Esimerkiksi Kyyvedellä jääpeite on ajankohtaan nähden 8 senttimetriä keskimääräistä ohuempaa. Oravissa Haukivesi oli kokonaan jäässä vasta 10.12, minkä jälkeen jään päälle satoi 10 senttimetriä lunta. Jää oli ELY-keskuksen vesistösuunnittelija Juuso Pätysen mukaan Oravissa niin heikkoa 20.12, ettei jäällä kulkeminen ole turvallista.

Jään kantokyky on aina arvioitava teräsjään mukaan. Yksin kulkevan ihmisen alla on oltava vähintään viisi senttimetriä teräsjäätä. Moottorikelkalla ajettaessa teräsjäätä on oltava koko ajoreitin pituudella vähintään 15 senttimetriä. Vasta noin 20 senttimetriä paksu teräsjää kantaa henkilöauton. Teräsjää on kirkas, läpikuultava ja tasainen. Vaalea ja huokoinen lumisohjosta muodostunut jää on kohvajäätä, jonka kantavuus on enintään puolet teräsjään kantavuudesta.

Etelä-Savon jäätilannekatsaus 20.12.2022