Julkaistu: 24.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lumen ja jään määrä lähellä keskimääräistä tasoa, Perhonjoella lisätään juoksutuksia jäiden heikentämiseksi

Lumen määrä pohjalaismaakunnissa on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja tekojärvien ja säännösteltyjen järvien keväinen laskeminen on käynnissä. Perhonjoen alaosan jäiden heikentämiseksi Kaitforsin voimalaitoksen juoksutuksia lisätään ensi viikolla.

Pohjalaismaakunnissa lumen vesiarvot ovat nyt keskimäärin noin 50–90 mm. Eniten lunta on Lapväärtin-Isojoen yläosilla, jossa lumen vesiarvot ovat noin 80–120 mm. Perhonjoen ja Ähtävänjoen vesistöalueiden yläosilla sekä rannikolla Teuvan-, Närpiön-, Maalahden- ja Laihianjoen vesistöalueiden yläosilla lumen vesiarvot ovat suuruusluokka 80–100 mm. Kyrönjoen ja Lapuanjoen yläosilla lumen vesiarvot ovat noin 60–80 mm. Lumen vesiarvon mm:nä vastaa lumikuormaa kg/m2.

Jokijäiden paksuudet olivat maaliskuun alkupuolella ohuempia kuin viime vuonna eli noin 30–50 cm. Jääsahauksia ei tällä tietoa voida tehdä, koska jäät eivät kestä jääsahan painoa. Viime keväänä jäiden ollessa paksumpia jääsahauksia tehtiin Kyrönjoen, Perhonjoen sekä Lapväärtinjoen alaosilla. ELY-keskus mittaa viikolla 13 jokijäiden paksuuksia uudestaan.

Pohjalaismaakuntien tekojärvien ja säännösteltyjen järvien vedenpintoja lasketaan pääosin tavanomaisille kevätalennustasoille, jotta saadaan tilaa lumien sulamisvesille ja voidaan vähentää kevättulvien haittoja. Esimerkiksi Patanan tekojärven pintaa ollaan laskemassa noin neljä metriä alemmaksi ja Kalajärven tekojärven pintaa 2,5 m alemmaksi. Kuortaneenjärven säännöstelypadon kaikki luukut on avattu viime viikolla ja järven pinta laskee ennen tulvaa vielä arviolta noin 20 cm. Kuortaneenjärven säännöstelypadon luukut pidetään täysin auki koko kevättulvan ajan ja järven pinta nousee sulamisvesien seurauksena säännöstelemättömän luonnonjärven tavoin.

Perhonjoella aletaan ensi viikon alussa laskea keskiosan järviryhmän vedenpintaa lisäämällä reilusti juoksutusta Kaitforsin voimalaitokselta. Tarkoituksena on saada vesi voimalaitoksen alapuolisella Perhonjoella nousemaan jään päälle. Tumma vesi jään päällä absorboi tehokkaasti auringon lämpöenergiaa ja avustaa siten jokijäiden sulattamisessa.

Lähiviikkojen lämpötilat, sulamisen nopeus ja sademäärät vaikuttavat tuleviin virtaamiin ja mahdollisiin tulviin oleellisesti. Jokien virtaamien ennustetaan pysyvän ainakin tällä ja ensi viikolla vielä melko pieninä yöpakkasten ja pääosin poutaisen sään vuoksi.

Lisätietoja verkossa:

Vesistöennusteet, jäätilanne ja routa kartalla (vesi.fi)

Reaaliaikainen vesitilanne (ymparisto.fi)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija
Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Ryhmäpäällikkö
Kim Klemola
puh. 0295 027 829