Julkaistu: 19.10.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lounais-Suomen merialueilla kesän mittaan runsaita sinileväkukintoja, järvillä sinileväkesä rauhallisempi

Merialueemme heikko tila näkyi taas kuluneena kesänä paikoitellen runsainakin sinileväkukintoina ja laajoina pintalauttoina Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Järvillä kulunut kesä oli rauhallisempi, runsaita sinileväkukintoja havaittiin vain muutamalla järvellä. Lounais-Suomen alueella valtakunnallisessa sinileväseurannassa oli mukana 36 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylläpitämää havaintopaikkaa.

Suomen ympäristökeskus arvioi kesäkuun alussa sinileväriskin olevan tulevana kesänä huomattava mm. Saaristomerellä ja eteläisellä Selkämerellä. Riskiarvio perustui edeltävän talven ravinnetilanteeseen. Arvion yhteydessä kuitenkin todettiin, että lopullisen levätilanteen ja pintalauttojen esiintymisen ratkaisevat kesän sääolot. Kuluneena kesänä sinilevien kasvuolosuhteet muodostuivat merialueella otollisiksi ja Saaristomeren ja Selkämeren osalta sinileväkukintojen riskiennuste toteutui.

Sinileväseuranta alkoi kesäkuun ensimmäisellä viikolla Lounais-Suomessa rauhallisissa merkeissä, eikä sinileviä havaittu yhdelläkään vakiohavaintopaikalla. Alkukesän viileä sää hillitsi sinilevien runsastumista, kunnes juhannukselta sää lämpeni ja sinilevähavainnotkin alkoivat lisääntyä. Merialueella sinilevähavainnot lisääntyivät nopeasti ja juhannuksen jälkeisellä viikolla sinilevää havaittiin jo monin paikoin Saaristomeren sisäsaaristossa ja Selkämerellä rannikon läheisillä alueilla. Lämpimien säiden myötä sinilevätilanne heikkeni Lounais-Suomen merialueilla heinäkuussa nopeasti ja Selkämeren avomerialueella alkoi muodostua laaja sinilevälautta edellisten kesien tapaan. Heinä-elokuun vaihteessa hetkellisesti viilenneen ja epävakaisen sään myötä sinilevätilanne hieman rauhoittui ja sinilevät sekoittuivat veteen, eivätkä päässeet muodostamaan laajoja pintalauttoja. Tilanne kuitenkin muuttui jälleen nopeasti helteisten säiden palattua ja merialueen sinilevähuippu koettiin elokuun puolivälissä viikolla 32, jolloin havaittiin sinileviä suurimmalla osalla merialueen vakioseurantapaikoista. Syyskuun myötä viileämpi ja tuulisempi sää piti sinilevätilanteen merialueella rauhallisena, joskin sinileviä havaittiin muutamilla yksittäisillä havaintopaikoilla leväseurannan loppuun saakka.

Sisävesialueilla sinileväkukinnat kehittyivät merialueita hitaammin ja heinäkuun puoliväliin saakka sinilevätilanne pysyi järvillä pitkänajan keskiarvon alapuolella. Vasta elokuussa sinilevät runsastuivat selvästi pitkänajan keskiarvoa korkeammalle myös järvivesissä ja sinileväesiintymien huippu ajoittui elokuun puoliväliin viikolle 32, kuten merialueellakin. Pitkin kesää yksittäisissä järvissä saatettiin havaita runsaitakin sinileväkukintoja, mutta kaiken kaikkiaan sisävesillä sinilevätilanne pysyi rauhallisena.

Kesän 2022 aikana valtakunnallisessa leväseurannassa oli Lounais-Suomen alueella mukana 36 ELY-keskuksen havaintopaikkaa, joista 20 sijaitsi meri- ja 16 sisävesialueilla. Myös Rotarit osallistuivat edellisten kesien tapaan sinileväseurantaan ja heiltä saatiin levähavaintoja kesän mittaan yhteensä 32 havaintopaikalta. Näistä havaintopaikoista kaksi sijaitsi sisävesissä ja loput merialueella. ELY-keskuksen havaintopaikoista 26:lla havaittiin kesän aikana sinilevää. Näistä 24:llä levää havaittiin useammin kuin kerran havaintokauden aikana. Runsaasti levää havaittiin ainakin kerran kesän aikana 12 havaintopaikassa ja näistä yhdessä kerran erittäin runsaasti. Runsaimmat sinilevähavainnot painottuivat merialueelle rannikon läheisiin vesiin sekä muutamille reheville järville.

Kesän vakioseurannan sinilevähavaintoja voi tarkastella Järvi-meriwikissä: 

www.jarviwiki.fi (valitse: Levätilanne, Varsinais-Suomi)

ELY-keskukseen ilmoitettiin kesän aikana kansalaisten tekemiä sinilevähavaintoja 19 kpl, joista 14 kpl tehtiin merialueilta ja 5 kpl sisävesiltä. Ilmoitetut havainnot koskivat pääsääntöisesti vähäisiä sekä runsaita sinilevähavaintoja. Kuudessa paikassa havaittiin sinilevää erittäin runsaasti. Myös Järvi-meriwikiin kirjattiin kansalaishavaintoja kesän aikana aktiivisesti. Havainnot olivat pääsääntöisesti vähäisiä tai runsaita, joskin joukossa myös erittäin runsaita havaintoja erityisesti merialueelta.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ilmoitettuja sinilevähavaintoja voi tarkastella Lounais-Suomen sinilevähavainnot karttapalvelussa:

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen leväkatsaukset löytyvät verkkopalvelusta:

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh 0295 022 879,
sanna.kipina-salokannel@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuva: © Kaija Joki-Sipilä