Julkaistu: 4.11.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lokakuun vesitilannekatsaus: Sademäärät ja virtaamat lähellä tavanomaisia (Pohjalaismaakunnat)

Lokakuussa virtaamat olivat lähellä tavanomaisia. Alkukuun runsaat sateet näkyivät vedenlaadussa ja pohjavedenpinnoissa.

Lokakuun alkuosan jälkeen virtaamat lähestyivät tavanomaisia tasoja

Pohjalaismaakunnissa lokakuun sademäärät olivat noin 50–70 mm eli lähellä tavanomaisia lokakuun sademääriä.  Sateet nostivat jokien virtaamat tavanomaisia lokakuun virtaamia suuremmiksi 4.–6.10. sateiden jälkeen. Lokakuun puolivälin sateet nostivat edelleen jokien virtaamia. Kyrönjoen alaosalla Skatilassa virtaama oli suurimmillaan 128 m3/s lokakuun 18. päivänä. Lokakuun lopulla virtaama Skatilassa oli 34 m3/s, joka on lähellä ajankohdan tavanomaista virtaamaa. Lapuanjoen alaosalla virtaama oli suurimmillaan 18.10. (64 m3/s) ja lokakuun lopulla 37 m3/s, joka on myös lähellä lokakuun lopun tavanomaista virtaamaa. Närpiönjoella virtaama oli suurimmillaan 36 m3/s ja lokakuun lopulla lähellä tavanomaista eli noin 12 m3/s.

Säännösteltyjen järvien pinnat olivat lokakuun lopulla pääosin lähellä lokakuun lopun tavanomaisia tasoja. Kyrönjoen vesistöalueella Kalajärven tekojärven pinta oli lokakuun lopulla noin 10 cm tavanomaista korkeammalla. Lapuanjoella Kuortaneenjärven pinta oli keskimääräisellä lokakuun lopun tasolla ja Hirvijärven tekojärven vedenpinta noin 5 cm tavanomaista lokakuun tasoa ylempänä. Nurmonjoen latvoilla sijaitsevan Jääskänjärven vedenpinta on laskettu noin 70 cm alemmas, jotta rannanomistajat voivat kunnostaa rantojaan ruoppaamalla. Jääskänjärven vedenpinta nostetaan normaalille kesätasolle keväällä lumien sulaessa.

Ähtävänjoella Lappajärven vedenpinta oli lokakuun lopulla lähellä tavoitevyöhykkeen ylärajaa. Alajärven pinta oli noin 10–15 cm tavanomaista alempana, koska Alajärvellä varaudutaan säännöstelypadon luukun vaihtamiseen marraskuussa. Perhonjoella Patanan tekojärven pinta oli lokakuun lopulla yli puoli metriä tavanomaista alempana. Vissaveden ja Venetjärven tekojärvien pinta olivat lokakuussa lähellä tavanomaisia tasoja.

Veden laatu vaihteli

Vesimäärät vaihtelivat joissa lokakuun aikana. Tämä heijastui myös vedenlaadussa. Ravinnepitoisuudet olivat varsin korkeita etenkin kuun puolen välin suurten virtaamien aikoihin. Vaikka happamuushaittoja ei havaittu, on todennäköistä, että lokakuun virtaamahuipun ja tämän jälkeen happamuushaittoja esiintyi pienimmissä, mutta harvemmin seuratuissa rannikon joissa.

Pohjavedenpinnat lievässä nousussa

Lokakuun aikana pohjavedenpinnat ovat pääosin olleet lievässä nousussa. Valtakunnallisilla pohjaveden seuranta-asemilla pohjavedenkorkeudet ovat suurimmaksi osaksi ajankohdan keskiarvojen kohdalla. Pohjavesivarantojen täydentyminen jatkuu maan routaantumiseen saakka.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794 (säännöstely ja virtaamat)
  • Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
  • Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671 (pohjavedet)
  • Vesistöyksikön päällikön sijainen Jyrki Latvala, puh. 0295 027 861
Lisätietoja verkosta: