Julkaistu: 3.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Leväseuranta käynnistyi – Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä

Sinileväseurannan ensimmäisellä viikolla yhdelläkään Pohjois-Pohjanmaan havaintopaikalla ei havaittu sinileviä. Alkukesälle tyypilliseen tapaan rantavedestä on tehty havaintoja männyn siitepölystä. Viileähkö sää on pitänyt pintavesien lämpötilan 7-15 asteisena. Sinilevät runsastuvat vesien lämmettyä keskikesästä eteenpäin. Seurantaa jatketaan viikoittain syyskuun loppuun asti.

Useimpina kesinä Pohjois-Pohjanmaan ensimmäiset sinilevähavainnot ajoittuvat juhannusviikolle. Alkukesällä sinileviä muistuttavaa havupuiden kellertävää siitepölyä esiintyy usein veden pintakalvolla tai ranta-alueella aaltojen vaikutuksesta veteen sekoittuneena. Siitepöly näkyy myös maalla erilaisilla pinnoilla kellertävinä hippusina. Kuluvalla viikolla Oulun Valkiaisjärven rantavedestä toimitetussa näytteessä oli männyn siitepölyä.

Vedenlaadun seurannan yhteydessä touko-kesäkuun vaihteessa mitatut pintaveden lämpötilat olivat Oulujärven Niskanselällä 7,7 °C, Hailuodon länsipuolella 8,7 °C, Siikajoen alaosalla 13,4 °C, Aittojoella Vaalassa 13,4 °C ja Jylhämässä 8,5 °C. Lämpimintä vesi oli Kiiminkijoen alaosalla 15,5 °C. Runsaimmin sinileviä havaitaan yleensä lämpimän veden aikaan heinä- elokuulla.

Pohjois-Pohjanmaalla leväseurannassa on 22 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikka. Kuusamo–Taivalkoski–Pudasjärvi alueella seurantaa on kahdeksassa järvessä, Oulun seudulla yhdessä ja eteläosalla kuudessa järvessä. Osa seurattavista havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta vuodesta 1998 lähtien.

Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain–keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki -palveluun suoraan havaintopaikalta älypuhelimen avulla tai netissä. Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoitsijat ottavat näytteen lajinmääritystä varten. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan sinilevätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Seuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, Suomen rotareiden, kuntien ympäristöviranomaisten sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä yli puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.

Seurannan tulokset päivitetään viikoittain Järvi-meriwiki -verkkopalveluun, jota voi seurata Suomen ympäristökeskuksen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen www-sivujen sekä vesi.fi ja Itämeri.fi -palvelujen kautta. Valtakunnallinen leväseuranta tuottaa yleiskuvan sinilevätilanteesta koko maassa. Seurantaan kuuluu yli 400 havaintopaikkaa sisävesillä ja merialueilla. Avomerellä sinilevätilannetta seurataan yhdistämällä tutkimusalus Arandan, matkustaja- ja kauppalaivoilla olevien jatkuvatoimisten mittalaitteiden, satelliittikuvien ja Rajavartiolaitoksen havaintoja. Suomen ympäristökeskus tiedottaa valtakunnallisesta sinilevätilanteesta torstaisin kesä–elokuun ajan. Kuntien terveydensuojeluviranomaiset seuraavat uimarantojen sinilevätilannetta.

Vesillä liikkujat voivat lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-verkkosovelluksen kautta.

Kuva: Männyn siitepölyä veteen sekoittuneena Oulun Valkiaisjärven rantavedessä. © Jukka Häikiö

Lisätietoja:

Biologi Mirja Heikkinen, puh. 0295 038 315, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit: