Julkaistu: 28.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapuanjoella testataan automaattista lumen mittausta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksella on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa meneillään maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke, jossa testataan automaattista lumen mittausta. Jatkuvasti saatavaa reaaliaikaista tietoa hyödynnetään vesistömallin ennusteita kehitettäessä erityisesti kevättulvaa silmällä pitäen.  ELY-keskus vastaa hankkeessa reaaliaikaisen tiedon tuottamisesta sekä tarvittavien vertailumittausten suorittamisesta. Suomen ympäristökeskuksen osuus hankkeessa koskee reaaliaikaisen lumimittaustiedon hyödyntämistä vesistömalliennusteessa Lapuanjoella.

Hankkeessa on asennettu marraskuussa 2021 automaattiset mittarit Lapuanjoen vesistöalueen latvoilla sijaitseville Lehtimäen ja Alavuden Kaidesluoman lumilinjoille. Jatkuvaa reaaliaikaista tietoa hyödynnetään vesistömallin ennusteita kehitettäessä. Reaaliaikainen tieto lumen vesiarvosta on erittäin tärkeää säännöstelyn ja tulvasuojelun kannalta Lapuanjoen vähäjärvisellä ja nopealiikkeisellä tulvaherkällä vesistöalueella. Hankkeen tavoitteena on parantaa reaaliaikaisen datan saatavuutta, vesistömallin tulvaennusteita, säännöstelyn hoitoa ja tulvasuojelua sekä saada kokemuksia mittausten luotettavuudesta, käytettävyydestä ja hyödynnettävyydestä.

Kummallekin kohteena olevalle lumilinjalle on asennettu kahteen erityyppiseen paikkaan (aukea ja metsäinen alue) ultraäänianturi mittaamaan lumen syvyyttä, vaaka lumen painoa mittaamaan ja vesiarvon määrittämistä varten sekä anturit mittaamaan maankosteutta. Lisäksi mittauspaikoilla mitataan ilman, lumen ja maan lämpötilaa. Mittauspaikoille on myös asennettu lumikepit lumen syvyyden havainnointiin. Mittauspaikoilla on myös riistakamerat kuvaamassa lumen peittävyyttä ja pälvisyyttä. Lumen peittävyyttä kuvataan myös dronelentojen avulla muutaman kerran talven aikana. Automaattisilta laitteilta saatavaa tietoa verrataan lumilinjoilla tehtäviin manuaalisiin mittauksiin, joita lisätään kriittiseen aikaan lumen sulamiskauden alkaessa.

Talven aikana automaateilta saatu tieto on osoittautunut ainakin keskitalvella varsin osuvaksi manuaalisiin mittaustuloksiin verrattaessa. Kevättalvella sulamisen ja jäätymisen vaikutuksesta lumeen syntyvät kantavat kerrokset vaikeuttavat lumen punnitsemista. Mittauspaikan tuuliolosuhteet vaikuttavat puolestaan lumen kertymiseen erityisesti aukeilla paikoilla. Kevään edistyessä saadaan kokemuksia automaattisten havaintojen merkityksestä tulvaennusteiden laatimisessa.

Automaattinen lumenmittauslaite Lehtimäellä Lapuanjoen alueella. Kuva: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Tuuli Saari, puh. 0295 027 925 (29.3. alkaen)
  • Vesitalousasiantuntija Risto Mäkinen, puh. 050 312 8708
  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829