Julkaistu: 17.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lappiin osuva saderintama voi suurentaa tulvahuippuja – riski merkittäville vahingoille vähäinen

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat: Tornionjoen, Muonionjoen ja Ounasjoen kevättulvat ovat huipussaan lähipäivinä. Keskiviikon ja torstain aikana Länsi- ja Pohjois-Lappiin on odotettavissa kohtalaisen runsaita sateita, mikä vielä kasvattaa virtaamia. Osassa Lapin vesistöjä tulvahuippu on jo saavutettu. Vedenkorkeudet säännöstellyissä järvissä ovat nousemassa kohti kesäajan lukemia.

Kevään tulvahuiput Tornionjoella, Muonionjoella, Kemijoen alaosalla sekä Tenojoella saavutetaan kuluvan viikon aikana. Keskiviikon ja torstain aikana Lapin yli kulkee saderintama, jonka sadekertymä voi olla paikoitellen jopa 20–30 mm. Osa sateesta voi Pohjois-Lapissa tulla lumena. Saderintaman jälkeen sää jälleen lämpenee.

Tornionjoella, Muonionjoella ja Ounasjoella tulossa keskimääräistä suurempi tulva

Tornionjoella ja Muonionjoella tulvahuippu on todennäköisesti viikonvaihteessa. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä noin puoli metriä. Tulvasta on tulossa keskimääräistä suurempi, mutta ei yhtä suurta kuin esimerkiksi vuoden 1968 suurtulva. Ylitorniolla vesi on noussut Poikkilahdentielle ja tie on suljettu liikenteeltä. Liikenteelle aiheutuvia haittoja lukuun ottamatta tulvavahinkojen riski arvioidaan pieneksi.

Kittilässä vedenkorkeus voi nousta viikonloppuna hieman vahinkorajan yläpuolelle. Edellisen kerran vesi on ollut yhtä korkealla vuonna 2018. Vuoden 2005 tulvassa vedenkorkeus oli puolisen metriä nyt ennustettua tulvahuippua korkeammalla. Tulvapenkereet suojaavat kriittisimmät kohteet ja merkittäviä vahinkoja ei arvioida syntyvän. Mikäli sateet toteutuvat hyvin runsaina, saattavat vedenpinnat kuitenkin nousta Ounasjoella, Tornionjoella ja Muonionjoella selvästi ennustettua enemmän.

Kemijoen latvoilla Kemihaarassa tulvahuippu oli 14. toukokuuta. Tulva jäi hieman keskimääräistä kevättulvaa pienemmäksi. Kemijärvellä vedenkorkeus on noin puolitoista metriä säännöstelyn ylärajan alapuolella. Järvi täyttyy ensi viikon alkuun mennessä. Rovaniemellä tulvahuippu on viikonloppuna tai ensi viikon alussa. Vedenkorkeus voi nousta Lainaalla vielä hieman, ja tulvasta on tulossa tavanomaisen suuruinen.

Tenojoella tulvahuippua ennustetaan lähipäiville. Tulvan suuruus on keskimääräinen ja hieman pienempi kuin viime vuonna. Vedenkorkeus Onnelansuvannossa on jäämässä noin metrin alemmaksi kuin vuoden 1999 keväällä jääpadon aiheuttamassa tulvassa.

Simojoella ja Ivalojoella vedenkorkeudet laskussa

Simojoen tulva oli korkeimmillaan 12. toukokuuta. Simossa virtaama oli noin 280 m3/s, mikä on selvästi pienempi kuin keskimääräisen kevättulvan virtaama. Tulva oli samaa suuruusluokkaa kuin kolmena edeltävänä keväänä. Vedenkorkeus jäi noin 0,9 metriä alemmas kuin vuoden 1993 tulva, joka on suurin 1990–2000-luvulla havaittu tulva Simossa.

Ivalojoella tulvahuippu saavutettiin 14. toukokuuta. Ivalossa vedenkorkeus nousi keskimääräisen kevättulvan korkeuteen, mikä on noin 2 metriä kesävedenkorkeutta korkeampi. Pajakoskella virtaama oli suurimmillaan noin 500 m3/s, mikä on noin puolet vuoden 2005 suurtulvan virtaamasta.

Säännösteltyjen järvien vedenpinnat nousemassa tyypilliseen kesän vedenkorkeuteen

Inarijärven vedenpinta on noussut viime päivien aikana vajaa puoli metriä, ja se jatkaa lähiviikot tasaista nousuaan. Virkistyskäytön kannalta hyvä kesäajan vedenkorkeus saavutetaan tämänhetkisen ennusteen mukaan kesäkuun alkupuolella.

Yli-Suolijärven, Ala-Suolijärven ja Isojärven vedenkorkeudet ovat noin metrin säännöstelyn ylärajan alapuolella. Yli-Suolijärven ja Ala-Suolijärven ennustetaan täyttyvän tavanomaiseen kesäajan vedenkorkeuteen touko-kesäkuun vaihteeseen mennessä ja Isojärven tämän viikon loppuun mennessä. Juottaan tekojärvi ja Olkkajärvi ovat jo lähes täynnä. Vanttausjoen ja Kaihuanjoen vesistöjen säännöstellyissä järvissä vedenkorkeudet ovat nousussa ja saavuttavat kesäajan vedenkorkeuden touko-kesäkuun vaihteessa.

Tengeliönjoen vesistössä Raanujärven vedenkorkeus on noin 20 cm:n ja Iso-Vietosen vedenkorkeus noin 60 cm:n päässä tavanomaisesta kesäajan vedenkorkeudesta. Järvien ennustetaan täyttyvän toukokuun loppuun mennessä.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 22.5.2023

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Kuvan kuvateksti: Kemijoki virtaa vuolaana Lainaalla 16.5.2023. Kuva: Lapin ELY-keskus.