Julkaistu: 6.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapissa on tehty ensimmäiset sinilevähavainnot

Lapissa on juhannuksen jälkeen tehty sinilevähavaintoja muutamalla havaintopaikalla Kittilän ja Posion vesistöissä. Runsaasti sinilevää sisältävää vettä ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä.

Valtakunnallisessa leväseurannassa havaittiin vähäisiä määriä sinilevää Yli-Kitkan Himmerkinlahdessa ja Kittilän Molkojärvessä. Runsaasti sinilevää oli Kittilän Kallon Syväjärvessä. Sinileväseuranta kertoo havaintopaikan sinilevätilanteen havaintohetkellä, ei koko järven tai rannikkoalueen levätilannetta.

Valtakunnallinen leväseuranta on ollut käynnissä kesäkuun alusta lähtien, mutta viileän alkukesän takia Lapissa on tehty ensimmäiset levähavainnot kesäkuun loppupuolella. Alkukesälle tyypilliseen tapaan rantavedestä on tehty havaintoja männyn siitepölystä.

Sinilevää sisältävän veden käytössä kannattaa olla tarkkana

Vähäinen määrä sinilevää ei yleensä ole este veden käyttämiselle, kunhan veden käyttöön kiinnitetään erityistä huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa huuhtoa itsensä puhtaalla vedellä. Vettä, jossa on silminnähden runsaasti sinilevää, ei pidä käyttää talousvetenä, saunavetenä tai syötävien kasvien kasteluvetenä. Myös uimista runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä on syytä välttää. Iholla ja silmissä sinilevät voivat aiheuttaa kutinaa ja kirvelyä. Herkkäihoiset voivat saada iho-oireita jo pienistäkin levämääristä.

Sinileväkukinta näkyy vedessä aluksi vihertävinä tikkuina, hippusina tai palleroina. Tyynellä säällä sinilevä kohoaa veden pinnalle muodostaen viiruja ja lauttoja. Sinilevistä muodostuneet lautat tai massat hajoavat kepillä koskettaessa hippusiksi eivätkä takerru tikkuun.

Ranta-asukkaita ja vesilläliikkujia pyydetään ilmoittamaan levähavainnoista

Lapissa valtakunnallisessa leväseurannassa on 11 havaintopaikkaa, joista yhdeksän järvissä ja kaksi Perämeren rannikkoalueella. Havaintopaikat painottuvat Etelä-Lapin alueelle. Havainnoitsijat arvioivat silmämääräisesti havaintopaikan sinilevän määrän karkealla asteikolla kerran viikossa tiistain-keskiviikon aikana. Havainnot tallennetaan Suomen ympäristökeskuksen Järvi-meriwiki palveluun (jarviwiki.fi) . Jos levää on runsaasti tai erittäin runsaasti, havainnoitsijat ottavat näytteen lajimääritystä varten.

Ranta-asukkaat ja vesilläliikkujat voivat myös lisätä Järvi-meriwikiin omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi veden lämpötilasta. Havainnot voi tallentaa Järvi-meriwikiin myös suoraan havaintopaikalta älypuhelimella Havaintolähetti-verkkosovellukseen (jarviwiki.fi). Myös Lapin ELY-keskukseen voi ilmoittaa levähavainnosta. Runsaasta levähavainnosta voi ottaa näytteen ja toimittaa sen Lapin ELY-keskukseen lajimääritystä varten. Näytteen lähettämisestä tulee sopia etukäteen leväseurannasta vastaavien henkilöiden kanssa.

Valtakunnallinen leväseuranta toteutetaan yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskusten, kuntien ympäristöviranomaisten, Suomen rotareiden sekä aktiivisten ranta-asukkaiden kanssa. Lapissa kansalaishavainnoinnin rooli leväseurannassa on merkittävä, sillä yli puolet havainnoitsijoista on vapaaehtoisia ranta-asukkaita.

Järvi-meriwiki palvelu (jarviwiki.fi)

Havaintolähetti-verkkosovellus (jarviwiki.fi)

Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Kuva: Lähikuva rannasta, jossa on sinilevää.