Julkaistu: 20.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin tulvien arvioidaan jäävän alle vahinkorajojen

Kevättulvien arvioidaan tuoreiden ennusteiden perusteella olevan suuruudeltaan keskimääräisiä tai sitä pienempiä Lapin vesistöissä. Ainoastaan Tornionjoen vesistössä hieman keskimääräistä suurempi tulva näyttää melko todennäköiseltä vesistöennusteiden mukaan.

Kaikissa säännöstellyissä järvissä on varauduttu tekemään tarvittavat toimet, jotta vältytään yllätyksiltä, jos sademäärä ylittää ennusteet. Epävarmuudet ovat tässä vaiheessa suuria. Tulvien lopulliset suuruudet riippuvat voimakkaasti sulamisajan säästä. Myös tulvahuippujen ajoitukset voivat muuttua paljon. Sään ennustetaan kylmenevän tällä viikolla. Jos huhtikuun loppu ja toukokuun alku ovat ennustettua lämpimämpiä, tulvahuiput todennäköisesti aikaistuvat.

Jäät ovat keskimääräistä selvästi ohuemmat, joten jääpatojen aiheuttamien tulvien riski arvioidaan pieneksi. Ohuet jäät voivat lähteä liikkeelle tavanomaista pienemmillä virtaamilla. Voimakas auringonpaiste aiheuttaa jäiden haurastumista eli puikkoontumista. Vankankin näköisen jään kantavuus voi olla todella heikko ja jäät murskaantuvat heti jäiden liikahtaessa.

Simojoki

Simojoessa virtaama on jo hieman noussut. Mikäli sää toteutuu ennusteen mukaisena, virtaama saavuttaa huippunsa toukokuun alkupuolella. Simojoen jäiden arvioidaan purkautuvan ennen vappua. Monilla alueilla virta on jo syövyttänyt pitkiä sula-alueita. Tulvasta on tulossa keskimääräinen tai sitä hieman pienempi.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tornionjoella ja Muonionjoella kevään eteneminen on vielä hyvin rauhallista. Jäiden arvioidaan lähtevän liikkeelle toukokuun toisen viikon vaiheilla. Virtaamaennusteen mukaan suurin virtaama on toukokuun puolivälissä, jolloin virtaaman suuruuden arvioidaan olevan keskimääräistä kevättulvan tasoa tai sitä hieman suuremman.

Kemijoki

Kemijoessa Rovaniemen kohdalla virtaama on tavanomaisella loppukevään tasolla. Pikkuhiljaa virtaamat kuitenkin lähtevät kasvamaan lumen sulannan edetessä. Vesistöennusteen mukaan tulvahuippu saavutetaan toukokuun puolenvälin jälkeen. Tuolloin virtaaman suuruus on keskiennusteen mukaan noin puolet vuoden 2020 virtaamasta, mutta lopullinen tulvan suuruus riippuu sulamisajan säästä Tulvat Rovaniemen alueella ovat tämän päivän ennusteen mukaan keskimääräistä pienemmät eikä niistä ole odotettavissa merkittävää haittaa. Jäät Kemijoessa ovat myös erittäin ohuet ja monin paikoin jäät sulavat paikoilleen.

Ounasjoki

Ounasjoessa virtaamat ovat ajankohtaan nähden tavanomaisia. Virtaamien arvioidaan lähtevän selvään nousuun toukokuun toisen viikon vaiheilla. Tulvahuippu saavutetaan toukokuun puolessa välissä tai sen jälkeen. Suuruudeltaan tulvan arvioidaan olevan keskimääräistä pienemmän. Jäät ovat myös Ounasjoen alueella tavanomaista heikommat eikä jääpatoriski ole koholla.

Ivalojoki

Ivalojoella virtaaman arvioidaan lähtevän nousuun toukokuun alkupuolella ja se saavuttanee huippunsa toukokuun puolenvälin vaiheilla. Tulvan arvioidaan olevan hieman keskimääräistä tulvaa pienempi. Myös Ivalojoella jäät ovat heikot ja niiden oletetaan purkautuvan rauhallisesti.

Tenojoki

Tulvaennusteen mukaan Tenojoella virtaama lähtee nousemaan vasta toukokuun puolenvälin vaiheilla ja saavuttaa huippunsa toukokuun loppupuolella tai jopa kesäkuun alussa. Tulvan arvioidaan olevan suuruudeltaan todennäköisesti keskimääräistä pienemmän.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 0295 037 406 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354 (Lapin ELY-keskus)
Johtava hydrologi Noora Veijalainen, puh. 0295 251 159 (Suomen ympäristökeskus)
Lapin ELY-keskuksen tulva-asioiden sähköpostiosoite: tulvat.lappi(at)ely-keskus.fi

Tulvatilanteen seuranta

Tulvatilannetta ja ennusteita voi seurata vanhalla Tulvakeskuksen tulvatilanne-sivulla sekä uudessa vesi.fi-palvelussa. Lisäksi voi hyödyntää seuraavia:

KUVA: Simojoessa jäät sulavat melkein paikoilleen, © Lapin ELY-keskus