Julkaistu: 12.1.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin säännösteltyjen vesistöjen jääolosuhteet voivat poiketa tavanomaisesta

Sähköenergian tarve voi kuluvana talvena johtaa tavanomaisesta poikkeaviin juoksutuksiin Lapin alueen säännöstellyissä vesistöissä. Tästä johtuen jäätilanne erityisesti Kitisen, Kemijoen pääuoman, Suolijärvien, Vanttausjoen, Kaihuanjoen, Juotasjoen ja Tengeliönjoen vesistöissä voi olla arvaamaton. Lumen määrä Lapin alueella on tällä hetkellä ajankohtaan nähden tavanomainen.

Sähköenergian ja säätövoiman tarve voi ilmetä säännöstellyissä jokivesissä tavanomaista suurempina virtaamina ja säännösteltyjen järvien vedenpinnat voivat alentua totuttua aiemmin. Mahdolliset tavanomaisesta poikkeavat juoksutukset voivat muuttaa vesistöjen jäätilannetta läpi talven, minkä vuoksi jäällä liikuttaessa on oltava tarkkana ja noudatettava erityistä varovaisuutta.

Sekä säännöstellyillä että luonnontilaisilla järvillä on havaittu veden nousua jään päälle. Jäälle satanut lumi painaa jääkantta, jolloin vesi nousee jään päälle ja sekoittuu lumeen. Veden ja lumen seos muodostaa jäätyessään kohvajäätä, jonka kantavuus on selvästi teräsjäätä heikompaa. Tulevien päivien lämpenevä sää voi pehmentää aiemmin muodostunutta kohvajäätä, jolloin jään kantavuus entisestään heikkenee.

Lapin ELY-keskus mittaa Lapin alueen vesistöjen jäiden paksuuksia viikoilla 10 ja 11. Mittauksilla kartoitetaan tarvetta jäänsahaukselle. Mittaustuloksista tiedotetaan erikseen viikon 11 jälkeen.

Lapin alueella lumen vesiarvo on ajankohtaan nähden tavanomainen. Suurimmassa osassa Lappia lumen vesiarvo on 60–80 mm. Käsivarren alueella, Ivalojoen ja Ounasjoen latvoilla lumen vesiarvo on 100 mm.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija
Niina Karjalainen
puh. 0295 037 354

Johtava vesitalousasiantuntija
Juha Kämäräinen
puh. 0295 037 406

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa
Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Kuva: Tornionjoki virtaa sulana © Tatu Laukkanen