Julkaistu: 12.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin jokivesistöissä muodostunut suppo- ja hyydepatoja

Alkuviikon pakkasten myötä on jokien virtaamat Lapissa kääntyneet laskuun. Pakkasien seurauksena on virtavesistöissä tapahtunut suppojään muodostumista. Suppo voi aiheuttaa ongelmia kasaantuessaan esimerkiksi kiinteän jään alapuolelle, jolloin se padottaa yläpuolista vettä. ELY-keskus varoittaa, että jo olemassa olevat jäät ovat erittäin heikot ja jäille menoa tulee välttää.

Lämmin sää nosti Pohjois-Suomen jokien virtaamia viime viikon lopulla, paikoin lähelle lokakuun huippuja. Jokien virtaamat ja järvien vedenkorkeudet ovat pääosin kääntyneet tällä viikolla laskuun viilenneen sään myötä. Jokien virtaamat ovat kuitenkin edelleen keskimääräistä suurempia, mikä hidastaa vesistöjen jäätymistä ja aiheuttaa normaalia enemmän suppo- ja hyydejään muodostumista. Viikonlopuksi on luvattu kiristyvää pakkasta, jolloin supon muodostuminen mahdollisesti lisääntyy. Suppopatoja on muodostunut muun muassa Ounasjoen alaosaan Rovaniemen ja Tapionkylän välille.

Suppoa ja hyydettä syntyy yleensä alkutalvella pakkasjaksoilla ennen kuin jokivesiin on ehtinyt muodostua jääkantta. Pakkasella alijäähtyneeseen veteen syntyy jääkiteitä, joiden kasautuessa syntyy suppolauttoja. Suppo voi kasautua jo syntyneen jääkannen alle tai takertua pohjaan, jolloin uoma voi tukkeutua ja vesi nousee muodostuneen padon yläpuolella. Tällöin puhutaan yleensä hyydepadoista ja hyydetulvasta.

Ensi viikolle on jälleen luvattu lämpenevää säätä, joten epävakaiset sääolosuhteet tulevat edelleen jatkumaan. Lapin ELY-keskus seuraa tilanteen kehittymistä.

Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella vesi.fi-palvelussa. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, Lapin ELY-keskus,
puh. 0295 037 354,

Kuva: Ounasjoki Tapionkylän sillan kohdalla 11.11.2021. © Lapin ELY-keskus