Julkaistu: 12.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin jokien virtaamat nousussa – Tornionjoen ja Muonionjoen tulvista tulossa keskimääräistä suurempia

Tulvakeskus ja Lapin ELY-keskus tiedottavat: Lämmin sää on kiihdyttänyt lumen sulantaa, mikä näkyy Lapin jokien virtaaman nousuna. Simojoella virtaama on juuri nyt korkeimmillaan ja Ivalojoella viikonvaihteessa. Muissa vesistöissä tulvan ennustetaan olevan huipussaan ensi viikon loppupuolella tai sen jälkeen. Lapin suurista jokivesistöistä jäät ovat jo monin paikoin lähteneet tai sulaneet paikalleen.

Tornionjoen ja Muonionjoen tulvista on tulossa keskimääräistä suurempia. Tornionjoella virtaamat ovat olleet nousussa huhtikuun lopusta alkaen. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan tulevan viikon aikana Torniossa noin 1,5 metriä ja Pellossa noin 2 metriä. Vedenkorkeudet ovat korkeimmillaan ensi viikon lopussa. Muonionjoella virtaama on vasta lähdössä nousuun ja sen ennustetaan nousevan nopeasti huippuunsa ensi viikon loppuun mennessä. Tulvavahinkojen riskin arvioidaan kuitenkin olevan pieni. Tulva voi aiheuttaa haittaa liikenteelle joillakin alavilla tieosuuksilla.

Simojoella virtaama on ollut nousussa huhtikuun loppupuolelta asti ja on nyt korkeimmillaan. Tulvasta on tulossa tavanomaista pienempi. Ivalojoella vedenkorkeus on Ivalon kohdalla lähtenyt nousuun maanantaina ja on nyt noussut noin metrin. Vedenkorkeuden ennustetaan olevan korkeimmillaan viikon lopulla tai ensi viikon alkupuolella. Ivalojoella tulvan suuruus on tavanomainen tai hieman sitä pienempi.

Ounasjoella Kittilässä vedenkorkeus on lähtenyt selvään nousuun maanantaina, ja nousua on kertynyt jo yli 1,5 metriä. Tulvahuipun ajankohta on ensi viikon lopulla, ja tulvan ennustetaan jäävän todennäköisesti vahinkorajan alapuolelle. Vahinkorajan ylittyminen on kuitenkin mahdollista, jos ensi viikolla on sateista ja hyvin lämmintä.

Kemijärvellä vedenkorkeus on vielä alhainen, mutta sen ennustetaan nousevan tulevan viikon aikana noin 4 metriä. Rovaniemellä Kemijoen vedenkorkeus on noussut toukokuun alusta noin puoli metriä, ja se on korkeimmillaan ensi viikon lopussa tai sen jälkeen. Kemijoella tulva on todennäköisesti jäämässä tavanomaista pienemmäksi.

Tenojoella vedenkorkeudet ovat kääntyneet tiistaina nousuun. Karigasniemellä ja Onnelansuvannossa vedenkorkeus on kohonnut noin metrin ja veden ennustetaan vielä nousevan 2–2,5 metriä tulevan viikon aikana. Tenojoen tulvahuippua ennustetaan ensi viikon puolivälin tuntumaan. Tulvan suuruus on tavanomainen tai hieman sitä pienempi.

Lämpötilan kehitys ja mahdolliset sateet voivat vielä muuttaa tulvien suuruutta ja tulvahuippujen ajankohtaa merkittävästi. Nyt on hyvä hetki tarkistaa veneiden ja laitureiden kiinnitykset sekä kerätä irtain tavara pois alavilta ranta-alueilta.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 17.5.2023

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Kuva: Tornionjoen Kukkolankoski 9.5.2023. Kuva: Lapin ELY-keskus