Julkaistu: 22.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin jokien teräsjäät keskimääräistä heikommat tänä vuonna

Lapin jokivesistöissä teräsjäätä on kaikilla mittauspisteillä pitkän ajan keskiarvoa vähemmän. Suurimmat teräsjään paksuudet mitattiin Ivalojoella ja heikoimmat Muonionjoella. Jääpatoriski arvioidaan pieneksi, ja jäänsahaukselle ei tänä keväänä ole tarvetta.

Lapin ELY-keskus on mitannut jäänpaksuuksia viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Mittauspaikoilla jään kokonaispaksuus oli 32–77 cm ja teräsjään paksuus 4–66 cm. Kaikilla vesistöillä teräsjään vahvuus oli selvästi pitkän ajan keskiarvoa heikompaa.

Muonionjoella teräsjään vahvuus oli mittaushistorian heikoin. Teräsjäätä oli vain 9–26 cm, kun yleensä teräsjään vahvuus on ollut keskimäärin 40–50 cm. Myös Ounasjoella Iisingissä, Tepastossa ja Lohiniemessä teräsjäätä oli ennätyksellisen vähän. Ivalojoella Kuusiniemen ja Ivalojoen sillan alueen mittauspaikoilla teräsjäätä oli hieman viime vuosia enemmän. Kelkkailu on todennäköisesti vahvistanut teräsjäätä. Kelkkailun ulkopuolisilla mittauspaikoilla teräsjään keskimääräinen paksuus oli 34 cm.

Jäämittauksia on tehty vuodesta 1992 lähtien ja mittauksilla selvitetään jään rakenteesta lumen, välivesi- ja kohvajääkerrosten sekä teräsjään paksuudet. Jääpatoriskin ja jääsahaustarpeen arvioinnissa teräsjään osuus on ratkaiseva. Tämän kevään mittausten perusteella Lapin ELY-keskus arvioi jääpatoriskin pieneksi. Jäänsahausta ei tehdä tänä keväänä, koska teräsjään vahvuudet ovat heikkoja. Noin 10 tonnia painava jääsaha tarvitsee toimiakseen alleen vähintään 50 cm teräsjäätä ja tasaisen jääkannen.

Lumen vesiarvo on suuressa osassa Lappia 140–180 mm, mikä on ajankohtaan nähden tavanomainen arvo. Käsivarren alueella sekä Ounasjoen ja Ivalojoen valuma-alueiden yläosissa lumen vesiarvo on 200–220 mm, mikä on keskimääräistä suurempi. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kevättulvien arvioidaan jäävän suuruudeltaan tavanomaisiksi. Tulevien viikkojen mahdolliset sateet ja sulamisajan sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kevättulvien suuruuteen. Tulvan kehittymisestä tiedotetaan tarpeen mukaan viikosta 16 alkaen.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

Kuva: Jäälohkareita vesistön rannalla. @ Lapin ELY-keskus