Julkaistu: 30.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin ELY-keskus ei tee jäänsahauksia tänä keväänä

Jäätilanne on heikko Lapin alueen vesistöissä. Teräsjäänpaksuuksia on mitattu viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Tenojoella teräsjäänpaksuudet ovat lähellä keskimääräistä. Muilla alueilla teräsjäänpaksuudet ovat selvästi keskimääräistä ohuemmat, minkä vuoksi jäänsahauksia ei tulla tänä keväänä tekemään. Teräsjäänpaksuuden tulee olla yli 50 cm, jotta se kantaisi jäänsahauskonetta.

Taulukko: Teräsjäänpaksuudet keskimäärin Lapin jokien jäänmittauspaikoilla keväällä 2021 ja koko havaintojaksolla.

havaintopaikkojen lukumäärä vuonna 2021

teräsjäänpaksuus keskimäärin 2021 (vaihteluväli)

teräsjäänpaksuus keskimäärin vuosina 1992–2021 (vaihteluväli)

Simojoki

5

24 cm (17–25 cm)

47 cm (6–98 cm)

Tornionjoki

8

26 cm (18–43 cm)

52 cm (18–93 cm)

Muonionjoki

4

28 cm (21–36 cm)

47 cm (21–95 cm)

Kemijoki

3

25 cm (24–27 cm)

41 cm (18–61 cm)

Ounasjoki

9

27 cm (22–32 cm)

42 cm (13–79 cm)

Ivalojoki

9

34 cm (27–47 cm)

53 cm (12–93 cm)

Tenojoki

4

44 cm (36–51 cm)

49 cm (15–94 cm)

 

Lämpimien säiden seurauksena etenkin virtavesien jäät tulevat nopeasti heikentymään entisestään. Jäillä liikkumisessa täytyy noudattaa erityistä varovaisuutta ja varustautua asianmukaisin turvavarustein.

Lunta on koko Lapissa ajankohtaan nähden keskimääräistä vähemmän Muonionjoen vesistöaluetta lukuun ottamatta. Käsivarren alueella lumen vesiarvo on hieman keskimääräistä suurempi. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kevättulvien arvioidaan jäävän suuruudeltaan tavanomaisiksi tai sitä pienemmiksi. Tulevien viikkojen mahdolliset sateet ja sulamisajan sääolosuhteet voivat kuitenkin vielä vaikuttaa kevättulvien suuruuteen.

Ajantasaista vesitietoa saatavilla myös internetosoitteesta www.vesi.fi. Tulvatilannekuvaa ja -ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne -sivulla.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 0295 037 406 (Lapin ELY-keskus)
Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354 (Lapin ELY-keskus)
Johtava hydrologi Noora Veijalainen, puh. 0295 251 159 (Suomen ympäristökeskus)