Julkaistu: 22.5.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lämpöaalto sulattaa Lapin alueen lumet nopeasti – tulvaennätyksiä voi rikkoontua (Lappi)

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat

Lappiin saapunut lämpöaalto käynnisti lumen voimakkaan sulamisen. Virtaamat ovat sen seurauksena lähdössä nopeaan nousuun ja tulvahuiput ajoittuvat kesäkuun alkuun tai mahdollisesti jo ensi viikon lopulle. Tulvista koko Lapin alueella näyttäisi tulevan poikkeuksellisen isot ja jopa aiemmat ennätykset voivat rikkoontua. Suurten lumimäärien aiheuttama riski suurtulvalle on toteutumassa.

Ounasjoen vedenkorkeus nousee Kittilässä touko-kesäkuun vaihteessa vahinkorajan yläpuolelle 70 – 80 % todennäköisyydellä ja myös mahdollisuus vuoden 2005 ennätystulvan ylittymiseen on olemassa. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan sää hiukan kylmenee ensi viikon puolivälin jälkeen hidastaen sulamista. Mikäli tätä kylmenemistä ei tapahdukaan, on virtaamahuippu terävämpi ja todennäköisesti vieläkin suurempi kuin nyt ennustetaan. Myös Rovaniemellä tulvahuippu ajoittuu ennusteen mukaan touko-kesäkuun vaihteeseen, todennäköisesti muutamaa päivää Kittilän huippua myöhäisemmäksi. Tulvavahinkoraja ylittyy noin 80 % todennäköisyydellä ja on myös suuri mahdollisuus, että Kemijoen virtaama nousee suuremmaksi kuin havaintohistorian tähän saakka suurimmissa vuosien 1973 ja 1993 tulvissa.

Tornionjoella tulvahuipun arvioidaan olevan todennäköisimmin vasta kesäkuun 5. päivän jälkeen ja virtaamien ennustetaan kasvavan lähelle vuonna 1968 mitattua ennätystä. Näillä näkymin joen vedenpinta Torniossa jää korotettujen tulvapenkereiden alapuolelle, mutta Pellossa on varsin todennäköistä, että vahinkoraja ylittyy.

Ivalojoen virtaama ja vedenkorkeus saavuttavat huippunsa joko aivan toukokuun lopussa tai kesäkuun alulla. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tulva on kaksihuippuinen, jolloin maksimivirtaama jää vuoden 2005 suurtulvaa pienemmäksi. Lumimäärän osalta selvästi suurempikin tulva olisi mahdollinen, ja jos seuraava kahden viikon jakso on ennustettua lämpimämpi, voi tulvahuippu olla selvästi tämänhetkisiä ennusteita suurempi. Korotetut tulvapenkereet joka tapauksessa estänevät merkittävien tulvavahinkojen syntymisen Ivalossa.

Poikkeuksellisen suuret tulvat ja sen myötä tavanomaista suuremmat vedenvirtausnopeudet edellyttävät vesistöalueilla olevilta ihmisiltä omatoimista varautumista. Erityisesti ranta-alueilla ja alueilla, joille vesi voi suuressa tulvassa levitä, tulee huolehtia laitureiden, veneiden ja kaikkien muidenkin rakenteiden turvallisesta kiinnityksestä ja suojaamisesta. Poikkeuksellisen suuri tulva nostaa vettä monille paikallis- ja kantateille. Teiden liikennöitävyydestä saa tietoa kunnista ja tieliikennekeskuksesta. Mikäli aiemmat tulvaennätykset ylittyvät, saattavat tulvat aiheuttaa vahinkoja kohteissa, joilla tulvavahinkojen riskiä ei ole aiemmin todettu.

Tulvien ajankohdat ja suuruus tarkentuvat sääennusteen tarkentumisen myötä lähiviikkojen aikana. Seuraava Lapin aluetta koskeva tulvatiedote annetaan viikolla 22 ja lisäksi tilanteesta tiedotetaan muun muassa Twitterissä. Mikäli olosuhteet muuttuvat ennustetusta, siitä tiedotetaan välittömästi. Tulvatilannekuvaa ja ennusteita voi seurata valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne <www.ymparisto.fi/tulvatilanne> -sivulla. Ennusteet päivittyvät muutaman tunnin välein.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus,
puh. 0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 731 (Tulvakeskus), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen

* Lapin pelastuslaitoksen tulva 2020-sivut <www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020> * <www.ymparisto.fi/tulvaohjeet> * Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen <www.doria.fi/handle/10024/134603>
Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella
* Ilmatieteenlaitoksen Sää-sovellus <www.ilmatieteenlaitos.fi/omat-havainnot>
Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteiset tiedotteet
* Lapin ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet <www.ely-keskus.fi/web/ely/tiedotteet?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253>

Tulvatilanteen seuranta

* Tulvatilannetta koko Suomessa voi seurata lähes reaaliajassa valtakunnallisilla vesitilanne ja ennusteet-sivuilla <www.ymparisto.fi/tulvatilanne> * Jatkuvasti päivittyvä kartta: Tulvavaroitukset ja vesistöennusteet <www.ymparisto.fi/ennusteetjavaroitukset> * Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelusta <www.vesi.fi/> * Ajankohtainen liikennetieto: TMFG:n liikennetilanne-palvelusta <liikennetilanne.tmfg.fi/> * ELY-keskusten yhteinen tulvasivu <www.ely-keskus.fi/web/ely/ajankohtainen-tulvatilanne#.WruB0mdKUSk> * Lapin pelastuslaitoksen Lapin tulvasivut 2020 -sivut <www.lapinpelastuslaitos.fi/ajankohtaista/lapin-tulvasivut-2020>

Twitter

* #tulva OR #tulvat <twitter.com/search?q=%23tulva%20OR%20%23tulvat&src=typd&f=live> ja #Lapintulvat <twitter.com/search?q=%23Lapintulvat&src=typed_query&f=live> * @pinnanalta (Syken hydrologit) * @Lapin_ELY (Lapin ELY-keskus) * @meteorologit (Ilmatieteen laitos) * @Lapinpelastus (Lapin Pelastuslaitos)
Haluan lopettaa tilauksen <ely-keskus.fi/fi/web/ely/tilaa-tiedotteita> / Jag vill säga upp min beställning <ely-keskus.fi/sv/web/ely/tilaa-tiedotteita>
© Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / © Närings-, trafik- och miljöcentralen