Julkaistu: 12.5.2021

Lämpöaalto kasvattaa nopeasti Lapin jokien virtaamia

Tiedote 12.5.2021 klo 10.30

Lapin ELY-keskus ja Tulvakeskus tiedottavat

Sään lämpeneminen saa Lapin jokien virtaamat tällä viikolla nopeaan nousuun. Lämpöaalto jää kuitenkin ennusteiden mukaan lyhytaikaiseksi ja viikonloppuna on huomattavasti kylmempää. Tästä syystä lumen sulaminen näyttää jakautuvan pitkälle aikavälille ja tulvasta tulee monissa joissa kaksihuippuinen: ensimmäinen virtaamahuippu tämän viikon lämpenemisen seurauksena ja toinen toukokuun lopulla tai vasta kesäkuun alulla.

Säätilan kehittymisessä on erittäin suuria epävarmuuksia liittyen esimerkiksi siihen, kuinka etelään kylmä ilma viikonvaihteessa virtaa. Ennusteiden päivittäinen vaihtelu on nyt suurta. On myös mahdollista, että kylmempi jakso jää ennustettua lyhytaikaisemmaksi. Tälle ja ensi viikolle on ennustettu vesisateita, jotka osaltaan kasvattavat virtaamia. Joet ovat jo monin paikoin sulia ja jäljellä olevat vähäiset jäät sulavat paikoilleen, joten jääpatojen riski on vähäinen.

Simojoki

Lapin eteläosassa Simojoen alueella suurin osa lumesta sulaa tällä viikolla ja virtaama saavuttanee huippunsa viikon lopulla. Tulvahuippu on ennusteen mukaan keskimääräisen kevättulvan tasoa.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tornionjoessa virtaamat ja vedenpinnat nousevat tällä viikolla nopeasti, mutta tulva on ennusteen mukaan korkeimmillaan vasta toukokuun viimeisellä viikolla tai kesäkuun puolella. Pohjoisempana Muonionjoessa nousu jäänee vielä tällä viikolla vähäiseksi. Tornionjoen ja Muonionjoen tulvahuippujen ennustetaan olevan suuruudeltaan lähellä keskimääräistä. Lumimäärä valuma-alueella on hieman keskimääräistä suurempi, mutta sulamisen jakaantuminen pitkälle aikavälille pienentää maksimivirtaamaa.

Kemijoki

Kemijärven vedenpinta on nyt alimmillaan, kun järveen on tehty tilaa sulamisvesille. Järven pinta ja Kemijoen virtaama ovat juuri lähdössä nousuun. Rovaniemellä kevätvirtaamat ovat ennusteen mukaan suurimmillaan aikaisintaan ensi viikon lopulla, mutta todennäköisemmin vasta sen jälkeen. Huipun ajoituksen epävarmuus on suuri. On mahdollista, että virtaama saavuttaa maksiminsa vasta kesäkuun puolella. Huipun ennustetaan olevan Rovaniemellä keskitasoa ja selvästi viime vuoden kevättulvaa pienempi, eikä tulvavahinkoja ole odotettavissa.

Ounasjoki

Ounasjoen virtaama on lähtenyt nousuun. Näillä näkymin viikonvaihteessa tapahtuva sään viileneminen pysäyttää nousun tai jopa kääntää virtaaman laskuun, mutta jos ensi viikko on keskiennustetta lämpimämpi, saattaa virtaamahuippu ajoittua jo ensi viikon lopulle. Todennäköisin huipun ajankohta on kuitenkin touko-kesäkuun vaihteen tienoilla. Kittilässä vahinkorajan ylittyminen ei ole kovin todennäköistä, mutta se on kuitenkin mahdollista, jos lähimmän kahden viikon sademäärä on erittäin suuri. Sääennusteiden mukaan mahdollisuus runsaisiin sateisiin on olemassa.

Ivalojoki

Ivalojoen virtaama on lähdössä nopeaan nousuun ja saavuttaa huippunsa mahdollisesti jo viikonvaihteessa, mutta luultavimmin vasta ensi viikolla. Tulvasta tulee todennäköisesti kaksihuippuinen. Suurimpien kevätvirtaamien ennustetaan olevan keskimääräistä tasoa.

Tenojoki

Tenojoen virtaama nousee tällä viikolla jo jonkin verran, mutta kevätvirtaamien huippu ajoittunee vasta aivan toukokuun lopulle tai kesäkuun alkuun. Huipun ennustetaan olevan suuruudeltaan keskimääräistä pienempi.

Lisätietoja

  • Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282 (Lapin ELY-keskus)
  • Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391 (Lapin ELY-keskus)
  • Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh. 0295 037 406 (Lapin ELY-keskus)
  • Vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354 (Lapin ELY-keskus)
  • Johtava hydrologi Noora Veijalainen, puh. 0295 251 159 (Suomen ympäristökeskus)
  • Lapin ELY-keskuksen tulva-asioiden sähköpostiosoite: tulvat.lappi(at)ely-keskus.fi

Seuraa tulvatilannetta verkkosivuilla

Seuraa tulvatilannetta Twitterissä

Tulvakeskus

Tulvakeskus on Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteinen palvelu, joka perustuu tiiviiseen yhteistyöhön ELY-keskusten ja pelastuslaitosten kanssa.

Kuva: Vuoden 2020 kevättulva Kemijoella Auttin maisemapadolla toukokuun lopussa, © Lapin ELY-keskus