Julkaistu: 10.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lämpimät kesäsäät suosivat sinilevää (Keski-Suomi)

Lämpimät ja tyynet kesäsäät lisäävät sinilevien esiintymistä. Muutamia havaintoja on Keski-Suomessakin jo sekä viikoittain seurattavilta paikoilta että yleisöltä. Erityisesti runsaan sinileväesiintymän kanssa on syytä olla varovainen.

Levätilanteen seuranta

Keski-Suomessa seurataan jälleen järvien sinilevätilannetta viikoittain syyskuun loppuun asti. Viikoittainen seuranta on osa valtakunnallista seurantaa, johon Keski-Suomesta kuuluu 14 järveä. Havaintotiedot julkaistaan Järviwiki -verkkopalvelussa (www.jarviwiki.fi) torstaisin.

Asiantuntijoiden levätilannetietojen lisäksi Järviwikiin kootaan yleisön levähavaintoja. Järviwiki -palvelu on kaikkien käytössä. Epäilyttävistä levähavainnoista voi lähettää ilmoituksia ja kuvia myös ELY-keskukseen, asiantuntijoidemme yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta. Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit.

Tulevan kesän levätilannetta on vaikea ennustaa. Yleensä sinilevät alkavat lisääntyä juhannuksen jälkeen vesien lämmetessä. Kesäkuun alun lämpimät ja tyynet säät sekä runsassateinen kevät voivat hyvinkin aikaistaa sinilevien runsastumista.

Sinileväisen veden kanssa on syytä olla varovainen

Sinileväesiintymiin on aina suhtauduttava mahdollisesti myrkyllisinä, sillä osa sinilevistä tuottaa ihoa ärsyttäviä yhdisteitä sekä hermo- tai maksamyrkkyjä. Jos veden seassa näkyy pieniä määriä sinilevähippuja, siinä voi vielä uida, tosin pienten lasten ja lemmikkieläimien kanssa tulee olla varovaisempi. Herkkäihoiset ja allergiset voivat saada silmä- tai iho-oireita lievimmistäkin leväesiintymistä. Jos epäilet uineesi sinileväisessä vedessä, tulee uinnin jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä. Sinileväistä vettä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kasteluvetenä. Talousvedeksi järvivettä ei yleensäkään suositella.

Muita vedessä esiintyviä ilmiöitä

Alkukesällä puiden siitepölyä voi kerääntyä aallokon mukana tuulen alapuolisille rannoille vaaleankeltaisena raitana tai lauttana. Tänä vuonna sitä on ollut runsaasti, jolloin sinileväesiintymä saattaa jäädä huomaamatta. Siitepölyn häviäminen rantavedestä saattaa kestää useita päiviä. Uiminen runsaan siitepölyn seassa ei ole suositeltavaa. Siitepölyn hajotessa voi syntyä tilapäisiä hajuhaittoja.

Suopursuruoste voi puolestaan runsaana ollessaan tehdä ruskean / oranssinruskean lautan veden pinnalle. Herkemmille ihmisille se voi aiheuttaa siitepölyn tapaisia oireita.

Vastaavasti limalevä tuntuu uimarin iholla saippuamaiselta kalvolta, joka kuivuessaan kiristää ihoa ja saattaa aiheuttaa voimakasta kutiavaa punoitusta uinnin jälkeen. Tämä levä ei ole myrkyllinen. Limalevää esiintyy yleensä humusvesissä.

Veden alta paljastuneessa vähävetisessä rantavyöhykkeessä voi esiintyä myös öljymäinen, sateenkaaren väreissä hohtava kalvo. Mikäli kalvo ei suorastaan haise öljylle, voi kyseessä olla rautabakteerien aiheuttama ilmiö.

Lisätietoja:
Limnologi Arja Koistinen, puh. 0296 024 760
Limnologi Katja Leskisenoja, puh. 0295 024 965

Keski-Suomen sinilevätilanne
Valtakunnallinen levätiedotus