Julkaistu: 13.7.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Lämmin sää on lisännyt sinilevähavaintojen määrää sisävesillä ja merialueilla

Sinilevähavainnot ovat runsastuneet tällä viikolla lämpimien säiden seurauksena niin sisävesillä kuin merellä. Esimerkiksi Selkämereltä on tehty tämän kesän ensimmäiset laajemmat sinilevähavainnot. Avomerialueilla sinilevän pintakukintoja on havaittu erityisesti Ahvenanmaan eteläpuolella ja Suomenlahden itäisemmissä osissa.

Viileän ja sateisen viikon jälkeen alkanut lämmin sääjakso on lisännyt runsaasti sinilevähavaintoja sekä järvillä että rannikolla. Tällä viikolla sinilevähavaintoja onkin tehty enemmän kuin ajankohdalle on tyypillistä. Myös kansalaisilta on saatu sinilevähavaintoja ympäri Suomea.

Erittäin runsaasti sinilevää on havaittu kahdella, runsaasti sinilevää kahdeksalla ja hieman sinilevää 51 sisävesien havaintopaikalla eri puolilla Suomea. Sinileväseurannan pohjoisin havainto on Kemijärveltä. Kansalaishavainnoista pohjoisin on Muoniosta.

Rannikon havaintopaikoista seitsemällä on havaittu runsaasti ja 25:llä hieman sinilevää. Havainnot painottuvat Suomenlahdelta Selkämerelle, mutta myös Oulun edustalla Perämerellä on havaittu hieman sinilevää.

Viimeisen viikon aikana on tehty tämän kesän ensimmäiset laajemmat sinilevähavainnot Selkämeren eteläosissa. Avomerialueilta sinilevää on havaittu myös Ahvenanmerellä, Itämeren pääaltaalla ja Suomenlahdella. Pinnassa olevia sinilevälauttoja on erityisesti Ahvenanmaan eteläpuolella ja Helsingistä itään Suomenlahden pohjukkaan saakka.

Vesien lämpeneminen edistää sinilevien kasvua, minkä seurauksena lähipäivinä jatkuvan lämpimän ja aurinkoisen sään myötä sinilevähavainnot todennäköisesti lisääntyvät.

Havainnot kartalla

Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai kesäkuun alusta elokuun loppuun saakka. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Tietoa sinilevien aiheuttamista terveyshaitoista:

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa. Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa

Itämeri.fi– ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja SYKEn satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Linkit

Sinileväkukintojen kesän 2023 riskiarvio:

Satelliittihavaintoja:

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja sinilevätilanteesta
Puhelimitse klo 13–15

Sisävedet: puh. 0295 251 314

Itämeren tila: puh. 0295 251 326
Satelliittihavainnot: puh. 0295 251329, s-posti: EOtuki@syke.fi

 

Viestintäharjoittelija Tytti Juusti, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 252 323, etunimi.sukunimi@syke.fi

Viestintäasiantuntija Johanna Kaunisto, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 252 297, etunimi.sukunimi@syke.fi

Kuvateksti: Pinnassa olevia sinilevälauttoja on avomerialueilla havaittu satelliittikuvilta muun muassa Suomenlahden itäisemmissä osissa.