Julkaistu: 21.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kyrön- ja Lapuanjoen tulvahuippua pienennetään tekojärvien avulla

Tulvakeskuksen ennusteiden mukaan Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueen joet saavuttavat tulvahuippunsa pääosin torstaina tai perjantaina (21.–22.4). Kyrönjoen virtaaman ennustetaan nousevan Skatilassa (Mustasaari) runsaan 300 m3/s (kuutiometriä sekunnissa) tasolle. Lapuanjoen huippuvirtaamaksi ennustetaan Kepossa (Uusikaarlepyy) noin 200 m3/s. Tulvahuippuja leikataan nyt tehokkaasti tekojärvien avulla.

Kyrönjoen virtaamia on tällä viikolla hillitty ottamalla sulamisvesiä Kalajärven, Kyrkösjärven ja Liikapuron tekojärviin. Näin pienennetään Seinäjoen haarasta tulevaa virtaamaa noin 40 m3/s usean päivän ajan.  Nyt (torstaina aamulla) on otettu käyttöön myös Pitkämön tekojärvi, jolla voidaan pienentää alapuolisen Kyrönjoen virtaamaa noin 30 m3/s reilun vuorokauden ajan. Kun sään ennustetaan kylmenevän selvästi torstain jälkeen, niin on todennäköistä, että Kyrönjoen pengerrysalueille ei tarvitse tänä keväänä johtaa tulvavesiä. Sen sijaan vedenpinnan korkeuden vuoksi on mahdollista, että Kyrönjoen ja Laihianjoen yhteiselle tulva-alueelle Tuovilaan (Mustasaari ja Vaasa) kertyy lähipäivien aikana runsaasti tulvavesiä.

Lapuanjoen latvoilla on vielä melko runsaasti lunta ja se sisältää paljon vettä. Hirvijärven ja Varpulan tekojärvet pienentävät Nurmonjoen haarasta tulevaa virtaamaa yhteensä noin 40 m3/s usean päivän ajan. Lapuanjoen päähaarassa Kuortaneenjärven ennustetaan täyttyvän melko nopeasti ja saavuttavan tulvarajan ensi viikon alkupuolella. Ennusteiden mukaan on mahdollista, että Kuortaneenjärven rannalla matalla sijaitsevat lomarakennukset voivat kastua.

Jäiden nopean heikkenemisen seurauksena Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan jääpatoriski on pieni. Jäät ohittivat Kyrönjoen ja Lapväärtinjoen perinteiset jääpatopaikat pääsiäisen aikaan. Keskiviikkona Savonjoessa Saarikentän kohdalla (Vimpeli) oli noin 200 metrin mittainen jääpato, jonka ohi vesi kuitenkin pääsi virtaamaan. Keski-Pohjanmaalla joet ovat vielä monin paikoin jäässä, mutta jääpeite on sielläkin haurastunut.

Lisätietoa verkossa:

Vesitilanne ja ennusteet:

Lisätietoja Tulvakeskuksesta/Suomen ympäristökeskus Syke:

  • Tutkija Harri Myllyniemi, puh. 0295 251 439 (tulvaennusteet)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh 0295 027 794
  • Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919