Julkaistu: 3.5.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kylmä sää hidastaa Lapin tulvia

Vedenkorkeudet ovat Etelä- ja Keski-Lapin jokivesistöissä olleet nousussa. Lähipäivien kylmä sääjakso hidastaa virtaamien kasvua. Simojoella, Viantienjoella ja Kemijoella jäät ovat jo liikkuneet. Muissa vesistössä jäiden lähtöä vielä odotellaan.

Simojoella, Tornionjoella ja Ounasjoen alaosassa vedenkorkeus on noussut 0,5–1 metriä talven aikaisista lukemista. Muissa vesistöissä vedenkorkeus on noussut vain hieman. Kuluvalle viikolle on ennustettu kuivaa ja tavanomaista kylmempää säätä, mikä hidastaa lumen sulamista ja tulvavirtaamien kasvua.

Useassa vesistössä virtaamien odotetaan olevan huipussaan toukokuun loppupuolella. Tornionjoella ja Ounasjoen yläosalla tulvasta ennustetaan keskimääräistä suurempaa ja muissa vesistöissä tavanomaista tai tavanomaista pienempää. Sulamiskauden lämpötilan kehitys ja sateet vaikuttavat merkittävästi siihen, millaisena tulvat toteutuvat.

Viantienjoella ja Simojoella jäitä on jo virrannut alavirtaan. Merialue on vielä jäässä, joten jäitä voi kertyä jokien suistoalueille. Kemijoella jäät ovat pääosin lähteneet säännöstellyiltä jokijaksoilta. Tornionjoella jäänlähtöä ennustetaan ensi viikon alkuun. Ounasjoella, Ivalojoella ja Tenojoella jäät ovat vielä suuremmilta osin paikoillaan, mutta virtapaikkoja on jo sulana.

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 11.5.2023

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Ajantasainen vesitilannetieto vesi.fi-palvelussa

Tulvakeskuksen tulvatilannepalvelu vesi.fi-palvelussa

ALT: Joki, jossa on jäät ovat pirstoutuneet palasiksi.