Julkaistu: 13.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kuivuus muuttui kuukaudessa lähes tulvaksi Pirkanmaalla

Pirkanmaan järvet ja joet kärsivät kuivuudesta vielä loppusyksyllä, mutta tilanne muuttui täydellisesti marraskuun aikana. Järvien vedenkorkeudet ovat nousseet nopeasti kymmeniä senttimetrejä ja joissa virtaa vesi valtoimenaan. Esimerkiksi Tammerkoskessa juoksutetaan vettä nyt lähes kymmenkertaisesti lokakuuhun verrattuna.

Järvien vedenkorkeudet laskivat pitkän ja kuivan kesän jälkeen huomattavasti. Lokakuun sademäärät olivat keskimääräisiä, ja niiden ansiosta maan vesivarastot täyttyivät, mutta järvien vedenkorkeuksissa sateet eivät näkyneet merkittävästi. Marraskuussa ja joulukuun alussa sademäärä kasvoi maakunnan pohjoisosissa kaksinkertaiseksi keskimääräiseen sademäärään verrattuna. Muualla sademäärä oli noin puolitoistakertainen keskimääräiseen verrattuna. Sateet tulivat valmiiksi vettyneeseen maaperään, minkä vuoksi jokien ja purojen virtaamat kasvoivat nopeasti, ja järvien vedenkorkeudet lähtivät nopeaan nousuun.

Pirkanmaan suurten luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet kuukauden aikana kymmeniä senttimetrejä. Monin paikoin vedenpinta on korkeammalla kuin viime keväänä tulvan aikaan. Maakunnan pohjoisosissa Tarjannevedellä nousua on ollut jopa 71 cm, Toisvedellä 65 cm ja Keurusselällä 58 cm. Längelmäveden reitillä Mallasveden, Längelmäveden ja Pälkäneveden vedenkorkeudet nousivat 31 cm ja Kukkiassa 29 cm. Mallasvedellä rajoitettiin Valkeakosken voimalaitoksen juoksutusta vielä marraskuun puoliväliin saakka kuivuuden vuoksi, mutta vedenkorkeuden nousun myötä rajoitukselle ei ollut enää perustetta. Vaikka järvessä on voimalaitos, luvan mukainen juoksutus vastaa luonnonmukaista järven purkautumista.

– Nyt kannattaa käydä tarkistamassa, mihin vene jäi rantaan kesän jälkeen. Vedenkorkeudet ovat nousseet kaikilla järvillä sen verran, että voi olla tarvetta vetää vene pois rannan läheisyydestä, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä.

Suurilla säännöstellyillä järvillä varaudutaan hyydetulviin

Säännöstellyissä järvissä vesimäärän lisääntyminen näkyy suurempina juoksutuksina. Näsijärvellä Tammerkosken virtaama oli lokakuussa keskimäärin noin 15 m3/s, ja nyt koskessa juoksutetaan vettä lähes 130 m3/s. Vanajavedellä virtaama oli lokakuussa noin 27 m3/s, ja nyt juoksutetaan 130 m3/s. Pyhäjärvellä Melon voimalaitoksen virtaama oli lokakuussa keskimäärin 46 m3/s, ja nyt vettä juoksutetaan jo yli 300 m3/s. Kyrösjärvellä voimayhtiö sai joulukuun alussa luvan poiketa nykyisestä luvasta väliaikaisesti. Juoksutus on sen jälkeen ollut 63 m3/s. Koska vedenkorkeus nousee Kyrösjärvellä edelleen, juoksutus tulee todennäköisesti olemaan ensi viikolla jopa 80 m3/s.

Suuret virtaamat ovat näkyneet myös Kokemäenjoessa. Tyrvään voimalaitoksen juoksutus oli lokakuussa keskimäärin 63 m3/s ja nyt juoksutus on lähes 400 m3/s. Suuret juoksutukset ovat tässä vaiheessa välttämättömiä järvien vedenkorkeuksien hillitsemiseksi. Lähiaikoina vedenkorkeudet laskevat juoksutusten avulla hiukan.

– Kun tulee riittävän kovia pakkasia, juoksutuksia pienennetään tuntuvasti. Tämä mahdollistaa yhtenäisen jääkannen syntymisen Kokemäenjokeen. Jääkansi ehkäisee hyyteen muodostusta ja hyydetulvia tehokkaasti, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Juoksutusten pienennys nostaa jälleen järvien vedenkorkeuksia. Juoksutukset ja niiden rajoitukset tulee tehdä oikea-aikaisesti, minkä vuoksi yhteistyö säännöstelijöiden kesken on erittäin tärkeää.

Lisätietoja

Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188

Vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359

Lähde: ELY-keskus

Julkaistu: 13.12.2019