Julkaistu: 10.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kovat pakkaset ovat aiheuttaneet hyydeongelmia Pohjois-Pohjanmaan joilla

Alkutalven tavanomaista suuremmat virtaamat ja kovat pakkaset ovat aiheuttaneet hyytöä usealla joella. Hyytöä muodostuu jäättömillä jokijaksoilla, joilla kova virtaus estää jääkannen muodostumisen. Kun jäähtynyt virta saapuu paikkaan, jossa virtausnopeus pienenee tai virtaava vesi kohtaa esteen, vesi jäätyy ja muodostuu hyydettä. Hyydettä kertyy joen pohjaan, koskiin tai kosken alapuoleisen suvannon jääkannen alapintaan. Hyyde täyttää jokea, jonka myötä uoma muuttuu ahtaammaksi ja vedenpinta alkaa nousemaan. Hyydetulva saattaa uhata rakennuksia ja tieyhteyksiä yllättävissä paikoissa.

ELY-keskukselle tulleiden ilmoitusten mukaan hyyde on aiheuttanut vahinkoja Sanginjoella, jossa mökkikiinteistön sauna- ja talousrakennukseen ovat kastuneet. Muilta seuduilta ei ole saapunut vahinkoilmoituksia.

Kuusamossa hyyde uhkaa Kuusinkijoen vieressä kulkevaa 8690-tietä, mutta toistaiseksi vesi ei ole noussut tielle. Iijoella hyyteen myötä kohonneita vedenpintoja on havaittu Kurenkylässä, Koskihovilla ja Kipinäkoskella.

Kiiminkijoella hyydettä esiintyy monen paikoin, mutta siitä ei ole ollut merkittävää uhkaa asukkaille tai rakennuksille.

Oulun eteläpuolisilla jokialueilla hyyteen muodostuminen nostaa vesipintoja paikoitellen virtaamanmittauspaikoilla, mutta merkittävää haittaa asukkaille tai rakennuksille ei uskota syntyvän.

Kuluvan talven aikana ei ole ollut vielä tarvetta purkaa hyydepatoja kaivinkoneilla tai räjäyttämällä. Mahdolliset hyydepatojen purkamiset suoritetaan ELY-keskuksen asiantuntijan ohjauksessa. Räjäytystöissä pyydetään apua puolustusvoimilta. Ennen purkutöiden aloittamista tarkastellaan toimenpiteestä seuraavia hyötyjä ja haittoja. Erityisen tärkeää on huomioida, ettei purkutoimenpiteen myötä liikkeelle lähtevä hyyde aiheuta pahempaa ongelmaa alavirran puolella kuin paikallaan oleva hyydepato.

Tämän hetken sääennusteen mukaan pakkaset ovat hiljalleen antamassa periksi. Viikon päästä vuorokauden keskilämpötilat ovat lähellä nollaa. Lämpenevä sää helpottaa hyydetilannetta, koska hyyteen muodostuminen hidastuu sään lämmetessä.

Paikoissa, jossa ei vielä ole yhtenäistä jääkantta, mahdolliset lumisateet voivat lisätä hyyteen muodostusta kelin lämpenemisestä huolimatta.  ELY-keskus seuraa hyydetilannetta ja tiedottaa asiasta tarpeen mukaan tiedottein sekä Twitterissä @POPtulvat-kanavalla.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen, p. 050 3511 927
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Hyydettä Iijoen Kipinäkoskessa. Kuvaaja Timo Hampinen.