Julkaistu: 19.2.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lumikertymien vuoksi Pirkanmaan vesistösäännöstelyissä varaudutaan kevättulviin

Lunta on tänä talvena niin runsaasti, että säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksia lasketaan kevättulviin varautumiseksi Pirkanmaalla. Vedenkorkeuden alentamisella säännösteltyihin järviin tehdään tilaa sulamisvesille, jotta tulvavedet eivät aiheuttaisi vahinkoja järvien ja alapuolisten vesistöjen rannoilla.

Säännöstelemättömillä järvillä kevättulvariski riippuu vahvasti sulamisajan sääolosuhteista. ”Jos sulaminen on nopeaa ja vielä vesisateiden kiihdyttämää, voivat järvien vedenkorkeudet nousta ja myös jokien virtaamat kasvaa keskimääräistä suuremmiksi. Hidas sulaminen vähentää kevättulvien suuruutta”, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Eniten lunta maakunnan pohjoisosissa

Pirkanmaalla lumikertymät ovat melko runsaita, kun verrataan viime vuosiin. Pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna lumimäärät ovat kuitenkin ajankohdalle varsin tyypillisiä. Vesistösäännöstelyssä lumipatjan paksuudella senttimetreissä ei ole merkitystä, vaan tulviin varautumisen näkökulmasta oleellista on lumen paino, joka kuvastaa lumessa olevaa vesimäärää.

”Pirkanmaan pohjoisosissa on mitattu painoltaan yli 80 kilogrammaa lunta neliömetriä kohti ja Tampereen seudulla noin 70 kilogrammaa lunta neliömetriä kohti. Eteläisimmässä osassa maakuntaa on tällä hetkellä pienin lumikertymä, eli noin 50-60 kilogrammaa”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen.

Vedenkorkeuksia lasketaan parhaillaan

Maakunnan suurimpien säännösteltävien järvien, Näsijärven, Pyhäjärven, Vanajaveden ja Kyrösjärven, vedenkorkeuksia lasketaan parhaillaan kevättulviin varautumiseksi. Vedenkorkeuksia lasketaan juoksuttamalla voimalaitoksien ja säännöstelypatojen kautta vettä Kokemäenjokeen. Tarkoituksena on tehdä tilaa kevään sulamisvesille. Näillä näkymin vedenkorkeuden lasku jatkuu helmi-maaliskuun ajan.

”Suurimpien järvien säännöstelylupien haltijat ja vesivoimalaitosten operaattorit ovat juuri sopineet tavoitteellisista vedenkorkeuksista kevättulviin varautumiseksi. Vedenkorkeuden kehittymistä voi seurata esimerkiksi vesi.fi-palvelusta kirjoittamalla hakukenttään järven nimen”, Isid neuvoo.

Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä säännöstelyluvista valitettu

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi tammikuussa päätökset Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelylupien muutoksesta. Uusien säännöstelyehtojen mukaan vedenkorkeutta ei tarvitse laskea keväällä lumikertymän jäädessä vähäiseksi.

Lumikertymän ollessa keskimääräinen tai sitä suurempi, molempien järvien säännöstelyluvassa on määritelty vedenkorkeuden turvaraja, joka on pakko alittaa riittävän varautumisen varmistamiseksi. Koska päätöksistä on tullut yksi valitus, ne eivät saaneet lainvoimaa.

Lue lisää:

Vesi.fi-palvelu
Vesistöjen vedenkorkeudet Pirkanmaalla (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
  • Vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen, p. 0295 036 103
  • Vesitalousasiantuntija Sami Moilanen, p. 0295 036 358

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
www.twitter.com/pirvesi (vesiasiat Pirkanmaalla)
www.twitter.com/pirkanmaanely (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pääkuva: Pirkanmaalla varaudutaan kevättulviin © Sami Moilanen