Julkaistu: 18.11.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kokonaisvaltaista vesienhallintaa valuma-alueella

Vesi.fi-palvelussa julkaistiin uusi teemasivu maa- ja metsätalouden vesienhallinnasta. Teemasivu esittelee, miten valuma-alueen vesiä hallitaan kokonaisvaltaisesti ja mitä etuja siitä saadaan.

Valuma-alueelta vesistöihin virtaava vesi kytkee toisiinsa metsät, pellot ja rakennetut alueet. Kaikki maankäyttö vaikuttaa alueen vesiin, ja vettä taas tarvitaan moneen toimintaan.

Kokonaisvaltainen vesienhallinta ottaa huomioon niin ihmisten, elinkeinojen kuin ekosysteemienkin tarpeet. Kaikki hyötyvät, kun vettä käytetään ja johdetaan valuma-alueella viisaasti. Samalla pystytään varautumaan aiempaa tehokkaammin ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin: vesiolojen vuodenaikaisvaihtelun muutoksiin, kasvaviin sademääriin, äkillisiin rankkasateisiin ja pitkiin helle- ja kuivuuskausiin.

Maankuivatus on Suomessa välttämätöntä

Maa- ja metsätalouteen käytettävien maiden kuivattaminen on Suomessa välttämätöntä ilmaston ja maaperän takia. Maankuivatuksella turvataan hyvät viljelyolot ja metsän kasvu. Oikein suunniteltu maankuivatus ja kastelu varmistavat, että maaperän vesi- ja ravinnetalous ovat kohdallaan ja että pelto kantaa raskaat maatalouskoneet.

Tärkeä lähtökohta vesitalouden suunnittelussa on myös minimoida ojankaivun aiheuttama eroosio ja ravinnehuuhtoumat. Vesitalousratkaisuilla vaikutetaan myös maaperän hiilivarastoon.

Valuma-aluetarkastelu tuottaa kokonaisratkaisuja

Valuma-alueella toteutettavilla hankkeilla voi kuivatuksen ohella olla monta muutakin tavoitetta, kuten tulvien hallinta tai vesistön säännöstely. Tavoitteena voi olla myös edistää maiseman- ja luonnonhoitoa tai vesistön virkistyskäyttöä. Valuma-alueella tehtäviä toimia tarvitaan parantamaan vesistöjen tilaa ja edistämään sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin.

Kun valuma-aluetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, voidaan ottaa huomioon sekä alueen luonnon että vesistön käytön tarpeet. Luonnonmukaisen vesienhallinnan periaatteet ohjaavat kohti monimuotoisia vesiympäristöjä, jossa ehkäistään vesien käytöstä aiheutuvia haittoja ja korjataan ihmisen toiminnasta koituneita vahinkoja.

Tutustu tarkemmin aiheeseen teemasivulla maa- ja metsätalouden vesienhallinta.

Asiantuntijat tukena maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kysymyksissä

Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset hoitavat valtakunnallista maa- ja metsätalouden vesienhallinnan erikoistumistehtävää. Tehtävän tavoitteena on koordinoida vesienhallintaan liittyvää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ELY-keskusten, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien välillä, edistää ilmastokestäviä ja luonnonmukaisia vesienhallinnan ratkaisuja ja valuma-aluesuunnittelua sekä tukea vesienhallinta-aihepiirin hankkeita.

Yhteystiedot:

Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p.0295 028 025
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 038 083
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi