Julkaistu: 25.3.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kokemäenjoen tulvatilanne helpottaa – vielä yksi poikkeuslupa säännöstelyihin​ (Pirkanmaa)

Marraskuusta alkanut sateinen talvi ehti aiheuttaa laajoja tulvia Kokemäenjoen keskiosalla. Pirkanmaan suurimmille säännöstellyille järville haettiin useita poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen tilanne ei hankaloidu. Pakkasyöt, kuiva kausi sekä lähipäiville ennustetut poutaiset päivät helpottavat vesitilannetta.

Kuluneena talvena sateet olivat jopa 1,5-kertaisia tavanomaisiin talviin verrattuna ja ne tulivat pääsääntöisesti vetenä. Sateiden seurauksena luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohtaan nähden poikkeuksellisen korkealle. Vedenkorkeudet ovat laajasti tavanomaisia kevättulvia korkeammalla, ja monin paikoin nousun ennustetaan jatkuvan edelleen.

Pirkanmaan suurimpien säännösteltyjen järvien säännöstelylupiin haettiin poikkeuslupia, jotta Kokemäenjoen vesitilanteeseen voitiin riittävästi vaikuttaa. Poikkeuslupien turvin voitiin välttää vedenkorkeuden pakollista laskemista Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä. Tämän vuoksi järvien juoksutuksia voitiin pitää maltillisina Kokemäenjoen pahimman tulvan aikaan.

– Tavanomaisena talvena tulee säännöstelylupien mukaan varautua lumen sulamiseen laskemalla vedenkorkeus riittävästi. Poikkeuslupien mukainen korkeampi vedenkorkeus on vesiluonnon ja tulevan virkistyskäyttökauden näkökulmasta positiivinen asia, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Myös Sastamalassa sijaitsevien Mouhi- ja Kiikoisjärvien säännöstelyyn on saatu poikkeuslupa. Poikkeusluvan avulla näiden järvien vedenkorkeuden pakollista laskemista voidaan lieventää, jolloin keväällä vedenkorkeus nousee nopeammin kesäkorkeuksiin. Viimeksi poikkeuslupia haettiin näille järville vuonna 2017.

– Mouhi- ja Kiikoisjärvien säännöstelylupien pysyvää muuttamista on myös tarkasteltu ottaen huomioon erilaiset näkökulmat. Hankkeessa halutaan tarkastella kalankulun parantamista ennen säännöstelylupahakemusten valmistelua. Yhteistyötä on tehty järjestely-yhtiöiden, kunnan ja luontojärjestöjen kanssa. Hakemukset pysyvään säännöstelyluvan muuttamiseen valmistuvat aikaisintaan vuoden 2021 lopussa, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen.

Lisätietoja:

johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, p. 0295 036 188
vesitalousasiantuntija Harri Mäkelä, p. 0295 036 359
vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen, p. 0295 036 352