Julkaistu: 24.11.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kokemäenjoelle pyritään aikaansaamaan jääkantta viikonvaihteessa alkavan pakkasjakson avustuksella

Kokemäenjoen jääkannen muodostusta pyritään edistämään näillä näkymin heti viikonlopun jälkeen vesistöalueen säännösteltyjen järvien juoksutuksia supistamalla. Asiasta sovittiin perjantaina 24.11.2023 Kokemäenjoen säännöstelytahojen ja ELY-keskusten yhteisessä neuvottelussa. Jääkannen muodostamisella pyritään estämään hyyteenmuodostuksen aiheuttamat ongelmat.

Syksy on ollut ennätyksellisen sateinen, minkä johdosta viime aikoina vettä on juoksutettu vesistöalueen järvistä Kokemäenjokeen niin paljon kuin säännöstelyluvat ja tulvavahingoille alttiit alueet mahdollistavat. Tällä on pyritty saamaan säännöstelytilavuutta merkittävimpiin vesistöalueen järviin tulevia joen jäädytysjuoksutuksia silmällä pitäen.

Kiristyvät pakkaset laskevat joen lämpötilan muutamassa päivässä jäätymispisteeseen

Virtaama on viime päivinä ollut Kokemäenjoen alajuoksulla noin 500 kuution luokkaa sekunnissa ja viime aikojen kylmeneminen on laskenut joen lämpötilan noin yhteen asteeseen. Viikonlopulta alkaen ennustetut merkittävästi kiristyvät pakkaset laskevat joen lämpötilan muutamassa päivässä jäätymispisteeseen, joten joen jäädytysajolle näyttäisi olevan mahdollisuudet heti viikonlopun jälkeen, kun erityisesti maanantaista (27.11.2023) on ennustettu erittäin kylmää päivää. Joen jääkannen muodostumista edistetään asettamalla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimesta ns. hyydepuomit Porin, Ulvilan ja Kokemäen kaupunkien kohdille joen pinnalle viikonlopun aikana.

Kokemäenjoen virtaamaa on tarkoitus pienentää näillä näkymin viikonlopun jälkeen nykyisestä noin 500 kuutiosta sekunnissa noin 200 kuutioon sekunnissa. Juoksutusten pienentäminen näkyy säännösteltyjen järvien vedenkorkeuden nousuna. Jääkannen muodostuessa juoksutuksia lisätään vähitellen ensi viikon aikana. Sääennusteen mukaan pakkaset näyttäisivät onneksi jatkuvan niin pitkälle kuin ennusteet ulottuvat. Jääkansien säilymismahdollisuudet vaikuttavat siksi tämänhetkisten pitkän ajan ennusteiden valossa hyvältä, vaikka jäädytysjuoksutusten ajoitus on tänä talvena poikkeuksellisen aikainen.

Aiheesta tarkemmin: www.vesi.fi

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus:

ryhmäpäällikkö Juha-Pekka Triipponen
p. 0295 022 953

Pirkanmaan ELY-keskus:

vesitalousasiantuntija Niko Nurhonen
p. 0295 036 103,

ylitarkastaja Piia Tikka
p. 0295 036 042

 

Kuva: Kokemäenjoki jäätymässä, Ulvila. © Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kuva-arkisto