Julkaistu: 22.3.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kohvajää on lisääntynyt Etelä-Savon järvillä

Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat Etelä-Savon järvillä järvestä riippuen 37–46 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Jäänpaksuudet ovat edelleen monella Etelä-Savon mittauspaikalla ajankohtaan nähden noin 5–10 cm keskimääräisiä arvoja pienempiä. Maaliskuun runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on jälleen kasvanut.

Kohvajään osuus on keskimäärin noin 55–74 % jään kokonaispaksuudesta. Kohvajään heikompi kantavuus tulisi huomioida jäillä liikuttaessa.

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jään paksuuksia 19.-20.3.2021 kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Lumi on hidastanut teräsjään paksuuntumista

Alueellisilla havaintopaikoilla jäälle satanut lumi on hidastanut tai kokonaan estänyt teräsjään paksuuntu-misen. Edelliseen mittausajankohtaan (23.2.2021) verrattuna teräsjään osuus on pakkasista huolimatta kasvanut vain Mikkelin Ristiinassa ja Mäntyharjun Pyhävedellä muutaman sentin. Pertunmaan Peruvedellä ja Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus on pysynyt ennallaan.

Lumen alle muodostunut vesikerros on jäätynyt havaintopaikoilla lähes kokonaisuudessaan kohvajääksi. Ainoastaan Pertunmaan Peruvedellä havaittiin 2 cm paksu vesikerros teräs- ja kohvajääkerrosten välissä. Jään päällä oli paikoin 3-13 cm tiivistynyttä lunta, josta osa ehtinee vielä muodostua kohvajääksi muutaman päivän aikana.

Tällä hetkellä mittauspaikoille on muodostunut paikoin hyvä hankikanto aivan ranta-alueita lukuun ottamatta. Yöpakkasten jatkuessa jäällä liikkuminen on vaivatonta aamupäivisin, mutta päiväksi jään päällimmäinen kerros pehmenee auringonpaisteen ja lämpötilan nousun takia.

Etelä-Savon jäätilannekatsaus 22.3.2021

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192

Kuva: Jään mittausta Etelä-Savon järvellä © Etelä-Savon Ely-keskus