Julkaistu: 8.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Tulvariskit kasvavat, näin varaudut tulviin

Vesi.fi-palvelussa on julkaistu uusi teemasivu tulviin varautumisesta. Tulvariskien arvioidaan kasvavan vuosisadan loppuun mennessä. Uusi teemasivusto tarjoaa konkreettisia neuvoja tulviin varautumiseen ja tulvavahinkojen pienentämiseen.

Sivustolla kerrotaan, miten tulviin voi ja kannattaa varautua. Asukkaiden ja yritysten omalla vastuulla on suojella itseään ja omaisuuttaan tulvilta. Pelastuslaitoksilla on rajallisesti henkilöstöä ja kalustoa, ja etusijalle asetetaan ihmisten pelastaminen. Laajassa tulvatilanteessa pelastuslaitokset eivät pysty lähettämään apua yksityiskiinteistöjä uhkaavien omaisuusvahinkojen torjuntaan.

Missä voi tulvia ja miksi?

Tulvia esiintyy eniten rannikon alavilla alueilla sekä sellaisilla jokivarsilla, joiden valuma-alueella on vähän järviä varastoimassa vettä ja tasaamassa virtaamia. Tulvat kuuluvat luonnon kiertoon. Ongelma niistä tulee silloin, kun vesi nousee asuinalueille, teille ja muille ihmisen käyttämille alueille. Suomessa esiintyy vesistötulvia, merivesitulvia, rankkasadetulvia sekä jääpato- ja hyydetulvia.

Mitä pitää tehdä tulvan eri vaiheissa?

Sivustolla on ohjeet siitä, miten tulee toimia ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvatilanteen jälkeen. Sivusto tarjoaa myös tarkistuslistoja asioista, joiden pitää olla jatkuvasti kunnossa sekä niistä, jotka tehdään tulvan uhatessa ja tulvan aikana. Taloyhtiöille, liiketiloille ja maatiloille on omat lomakkeensa tulvasuunnitelmien tekoa varten.

Tulvatilanteessa tärkeintä on varmistaa oma ja läheisten turvallisuus. Lemmikki- ja tuotantoeläinten omistajat vastaavat myös eläinten turvallisuudesta. Jos et pääse omin avuin turvaan tai terveys ja turvallisuus on muuten uhattuna, soita hätänumeroon 112, kerro sijaintisi ja pyydä apua.

Tarkkaile tulvatilanteen kehitystä ja seuraa viranomaisten tiedotuksia ja hälytyksiä. Viranomaiset tiedottavat verkossa ja tiedotusvälineissä sekä tarvittaessa kaiutinautoilla. Noudata viranomaisten antamia ohjeita.

Tutustu tulvatietoon ja tarkempiin ohjeisiin tulviin varautumisen teemasivulta!

Kuva: Teemasivu tulviin varautuminen, © vesi.fi, Suomen ympäristökeskus