Julkaistu: 23.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kipsitalkoot vesien tilan parantamiseksi hyvässä vauhdissa

KIPSI-hanke mahdollistaa viljelijöille maksuttoman peltojen kipsikäsittelyn sekä kahden tunnin ilmaisen kipsineuvonnan. Haku on auki nyt osoitteessa www.kipsinlevitys.fi. Myös neuvontaa haetaan samasta osoitteesta.

Peltojen kipsikäsittely on herättänyt suurta kiinnostusta. Sen takia varmistuakseen itselle sopivasta levitysajankohdasta kannattaa hakemus lähettää heti. Myös neuvontaa kannattaa hakea heti, vaikka sille ei vielä olisikaan tarvetta. Varsinaista neuvontakäyntiä varten tilalla pitää olla myönteinen neuvontapäätös.

– Pohjanmaa tällä hetkellä kärjessä, Varsinais-Suomella vielä mahdollisuus kiriä! Runsaasti hakemuksia on jo saatu hankkeen laajennusalueelta, mutta Saaristomeren valuma-alueelle huomattavaa hakemusmäärää vielä odotellaan, toteaa hakutilanteesta projektipäällikkö Minna Kolari Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta. Ajankohta on hankkeen kannalta otollinen viestinnälle, ovathan Itämeri ja omat lähivesistöt jokaiselle merkittävä osa hyvää kesää.

Myönteisen kipsipäätöksen jälkeen viljelijä voi sopia hankkeen yhteistyöurakoitsijan kanssa itselle sopivan levitysajankohdan. Myös kevätlevitys on mahdollista. Myönteisestä päätöksestä on kaksi vuotta aikaa ajoittaa kipsinlevitys itselle sopivaan viljelykierron vaiheeseen.

Haastavassa taloustilanteessa ilmainen kipsi vapauttaa tiloille maahan jo sitoutuneita ravinteita paremmin kasvien käyttöön. Siksi hakemuksia toivotan runsaasti. Yleinen kustannustaso on noussut ja vaikuttaa myös KIPSI-hankkeeseen. EUn elvytysvaroista ja ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta myönnetyillä rahoilla todennäköisesti levitetään suunniteltua vähemmän kipsiä ja mahdollista on, etteivät kaikki halukkaat saakaan kipsikäsittelyä.

Kipsitetty pelto kestää paremmin sään ankaria vaihteluja. Kipsi parantaa varsinkin savimaassa mururakennetta. Maan murukestävyys kuvaa maamurujen kestävyyttä liettymistä vastaan. Kestävien maamurujen avulla maan rakenne saadaan säilymään hyvänä rankoista sateista huolimatta. Öljykasvien viljelijät ovat olleet erittäin tyytyväisiä kipsin mukana olevan rikin lisäyksestä peltomaahan. Öljykasvit tarvitsevat runsaasti rikkiä tuottaakseen hyvän sadon.

– Mikäli maan rakenne ei ole kunnossa vaikutukset näkyvät vesistössä, toteaa Minna Kolari. Arvokkaat ravinteet pitäisi saada täysimääräisesti viljelykasvien käyttöön. Etenkin vallitsevassa tilanteessa kotimaisen ruuantuotannon huoltovarmuus on turvattava ja kipsi vastaa tähänkin tarpeeseen omalta osaltaan.

Lisätietoja

Minna Kolari, puh. 029 502 5062
minna.kolari@ely-keskus.fi
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuva: Kipsinlevitystä pellolle. © Kipsi-hanke