Julkaistu: 16.8.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kipsihaku innoitti viljelijät yhteisiin vesienhoitotalkoisiin

Maksutonta peltojen kipsikäsittelyä pystyi tänä vuonna hakemaan koko Suomen rannikkoalueella. Kipsihaku herätti suurta kiinnostusta, ja laajentuneen hankkeen myötä kipsinlevityshakemuksia tuli kaikkiaan noin 37 000 hehtaarille.

Saaristomeren valuma-alueella Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla kipsihakua on päätetty jatkaa 31.8. saakka. Saaristomeren alueella on jääty selvästi aiempien vuosien hakumääristä. Saaristomeriohjelman mukaisesti Suomen tulisi päästä pois Helcomin hotspot-listalta vuoteen 2027 mennessä.

Kipsikäsittelyä voi hakea osoitteessa www.kipsinlevitys.fi. Kipsikäsittely on viljelijälle maksuton ja verovapaa, ja kipsin levitys hoidetaan ELY-keskuksen kilpailuttaman urakoitsijan toimesta.

Koko Suomen rannikkoalueen kattava kipsihaku avataan taas keväällä 2023.

Kipsi vähentää maatalouden ravinnevalumia merkittävästi

Kipsikäsittelyn vaikutuksia on tutkittu yli 10 vuoden ajan ennen Kipsi-hankkeen käynnistymistä. Tutkimusten mukaan kipsikäsittelyllä voidaan pienentää peltomaalta tulevaa fosforin, kiintoaineksen ja orgaanisen hiilen kuormitusta vesistöihin noin 50 prosentilla. Kuormituksen vähentyminen perustuu peltomaan mururakenteen paranemiseen.

– Kipsin mukana peltoon tulee myös rikkiä lannoitteena. Lisäksi kipsi sitoo fosforia peltomaahan, mutta fosfori säilyy kasveille käyttökelpoisessa muodossa, kertoo projektipäällikkö Minna Kolari Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Kokemukset kipsikäsittelystä ovat olleet myönteisiä, eikä haittoja viljelylle ole havaittu. Kipsi ei suolaa, koveta eikä happamoita maaperää. Hankkeessa käytettävä kipsi on kotimaisessa lannoitevalmistuksessa syntyvää sivutuotetta, jonka laatu on tutkittu.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima Kipsi-hanke on tarjonnut peltojen kipsikäsittelyä viljelijöille jo vuodesta 2020. Kipsin levitystä rahoitetaan ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta sekä EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Minna Kolari, Varsinais-Suomen ELY-keskus
p. 029 502 5062
www.ely-keskus.fi/kipsinlevitys

Kuva: Ravinnevalumat tehostavat sinilevien kasvua. Sinilevää havaittiin runsaasti Suomen rannikkoalueilla ja Suomenlahdella elokuussa. Sisältää muokattua Copernicus-dataa & USGS/NASA Landsat program dataa, Syke 9.8.2022.