Julkaistu: 5.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kevään tulva-aika lähestyy, katso tulvaoppaasta varautumisohjeet!

Lapin ja Tornionjokilaakson tulvaoppaat on päivitetty. Oppaisiin on koottu kansalaisten käyttöön ohjeita omatoimiseen tulviin varautumiseen. Jos kotisi sijaitsee tulvaherkällä alueella tai vesistön läheisyydessä, on hyvä tutustua tulvaoppaaseen. Poimi oppaasta omaan tilanteeseen sopivimmat toimenpiteet, jotta tulvatilanne ei pääse yllättämään.

Lapin ELY-keskus on päivittänyt vuonna 2017 julkaistun Lapin tulvaoppaan ja vuonna 2018 julkaistun tulvaoppaan Tornionjokilaakson asukkaille. Lapin tulvaopas on saatavilla suomenkielisen version lisäksi pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kielillä. Tornionjokilaakson opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi.

Tulvatilanteeseen varautuminen lähtee liikkeelle siitä, että selvittää onko oma koti tai mökki vaarassa kastua. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta näkee mahdolliset tulvan leviämisalueet niiltä vesistöiltä, mihin tulvakarttoja on laadittu. Mikäli riski tulvavahingoille on olemassa, kannattaa aloittaa tulvaan varautuminen hyvissä ajoin ennen tulva-aikaa. Tulvaoppaisiin on koottu tulvatietoa sekä toimia, joita kansalainen voi itse tehdä, jotta tulva ei aiheuttaisi vahinkoa omaisuudelle. Oppaista löytyy ohjeita toimenpiteisiin ennen tulvaa, tulvan aikana ja tulvan jälkeen.

Oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla ja varautumisella voit vähentää tulvan aiheuttamia vahinkoja. Tulvatilanteessa tärkeintä on varmistaa oma ja läheisten turvallisuus ja auttaa mahdollisuuksien mukaan myös naapuria.

Alla olevan Linkit -otsikon alta pääset Lapin ELY-keskuksen tulvasivuille, josta löytyvät linkit tulvaoppaisiin ja niiden kieliversioihin. Tulvasivulta löytyy myös muuta ajankohtaista tietoa Lapin alueen tulvatilanteesta.

Linkit:

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Tulvakarttapalvelu

Tulviin varautumisen ohjeita vesi.fi -sivuilla

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Vesitalousasiantuntija
Anna Kurkela
puh. 0295 037 398

Kuva: © Lapin ELY-keskus