Julkaistu: 11.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kevään tuloon varaudutaan mittaamalla jokijäiden paksuuksia ja tekemällä säännösteltyihin järviin tilaa sulamisvesille

Jokijäät olivat pohjalaismaakunnissa helmi-maaliskuun vaihteessa keskimääräistä paksumpia eli noin puoli metriä ja paikoin ylikin. Esimerkiksi jään paksuus Lapväärtinjoen suistossa, Isossakyrössä ja Perhonjoen suistossa oli paikoin jopa yli 60 cm. Jäät ovat paksumpia kuin viime keväänä, mutta ohuempia kuin keväällä 2013, jolloin jääpadot aiheuttivat merkittäviä ongelmia mm. Kyrönjoella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus mittaa ensi viikolla jokijäiden paksuuksia uudestaan ja päättää niiden perusteella mahdollisista jääsahauksista viikon 12 alussa.

Myös lunta ja lumen sisältämää vettä on pohjalaismaakunnissa enemmän kuin keskimäärin tähän aikaan. Lumen vesiarvot ovat nyt noin 80–140 millimetriä (mm). Eniten lunta on Lapväärtin-Isojoen, Perhonjoen ja Ähtävänjoen vesistöalueiden yläosilla, joissa lumen vesiarvot ovat noin 120–140 mm. Muilla vesistöalueilla lumen vesiarvot ovat noin 80–120 mm. Lumen vesiarvon millimetreinä vastaa lumikuormaa kg/m2.

Pohjalaismaakuntien tekojärvien ja säännösteltyjen järvien vedenpintoja lasketaan nyt alemmaksi kuin tavanomaisina keväinä, jotta saadaan tilaa lumien sulamisvesille ja voidaan vähentää kevättulvien haittoja. Esimerkiksi ja Kalajärven tekojärven pintaa lasketaan 3,5 metriä alemmaksi ja Patanan tekojärven pintaa 5 metriä alemmaksi kuin kesäkauden vedenpinta. Kuortaneenjärven säännöstelypadon kaikki luukut on avattu tällä viikolla ja järven pinta laskee ennen tulvaa vielä arviolta noin 20 cm. Kuortaneenjärven säännöstelypadon luukut pidetään täysin auki koko kevättulvan ajan.

Perhonjoella aletaan ensi viikon alussa laskea keskiosan järviryhmän vedenpintaa lisäämällä juoksutusta Kaitforsin voimalaitokselta. Tarkoituksena on saada vesi nousemaan jään päälle voimalaitoksen alapuolisella Perhonjoella. Tumma vesi jään päällä absorboi tehokkaasti auringon lämpöenergiaa ja edistää siten jokijäiden sulamista.

Tulevien viikkojen lämpötilat ja sulamisen nopeus sekä sademäärät vaikuttavat oleellisesti tämän kevään tulvatilanteeseen. Tulvakeskuksen ennusteiden mukaan pohjalaisjokien virtaamat pysyvän ainakin ensi viikolla vielä pieninä yöpakkasten ja poutaisen sään vuoksi.

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja kevään tulvaennusteista Tulvakeskuksesta:

  • Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus Syke, puh. 0295 251 439

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919