Julkaistu: 1.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesän 2023 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen sinileväseuranta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Tänä kesänä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) ELY-keskuksen vakioseuranta koostuu 36 havaintopaikasta, joista 20 sijaitsee merialueella ja 16 sisävesissä. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannan alusta eli jo vuodesta 1998 saakka.

Vakiohavainnoitsijat arvioivat havaintopaikkojen sinilevätilanteen viikoittain neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvän levän mukaan. Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi). Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja mm. kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin. Varsinais-Suomen ELY-keskus tiedottaa alueensa levätilanteesta tarpeen mukaan torstaisin kesäkuun alusta syyskuun loppuun asti (www.ely-keskus.fi/levatilanne, Varsinais-Suomi). Suomen Ympäristökeskus (Syke) julkaisee kesä-elokuussa joka torstai valtakunnallisen leväkatsauksen: Sinilevätilannekatsaukset (syke.fi)

Sinilevää ei ole havaittu järvissä eikä merialueella

Lounais-Suomen vakioseurantapaikoilla ei ole havaittu seurannan ensimmäisellä viikolla sinilevää, eikä ELY-keskukseen ole tullut ilmoituksia muista sinilevähavainnoista Lounais-Suomen alueella. Tilanne on kesäkuun alulle tyypillinen. Toukokuun viileät sääolot ovat hillinneet sinilevien kasvua, eivätkä vesistöjen lämpötilat ole päässeet vielä nousemaan. Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin löytyvät jarviwiki.fi -palvelusta.

Siitepölykausi on käynnissä ja joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Esimerkiksi männyn ja koivun siitepölyä voi paikoitellen esiintyä tällä hetkellä hyvinkin runsaasti. Männyn ja koivun siitepöly on väriltään kellertävää tai vaalean ruskeaa, ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly voi muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (p. 0295 022 530)

 

Linkkejä:

 

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel
0295 022 879

 

Kuva: Siitepölyä veden pinnalla. © Suvi Kiviluoto