Julkaistu: 2.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesän 2022 leväseuranta on alkanut (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Tänä kesänä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) ELY-keskuksen vakioseuranta koostuu 35 havaintopaikasta, joista 21 sijaitsee meri- ja 14 sisävesialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannassa jo vuodesta 1998.

Tällä viikolla käynnistyi jälleen kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestävä valtakunnallinen leväseuranta. Seurannan aikana havainnoidaan sinilevien esiintymistä Suomen järvissä ja merialueilla. Tänä kesänä Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi ja Satakunta) ELY-keskuksen vakioseuranta koostuu 35 havaintopaikasta, joista 21 sijaitsee meri- ja 14 sisävesialueilla. Osa havaintopaikoista on ollut mukana seurannassa jo vuodesta 1998.

Joka viikko vakiohavainnoitsijat arvioivat havaintopaikkojen sinilevätilanteen neliportaisella asteikolla (0-3) vedessä näkyvän levän mukaan. Havainnot Lounais-Suomen levätilanteesta kootaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa, ja niiden pohjalta julkaistaan katsaus levätilanteesta joka torstai (www.ely-keskus.fi/varsinais-suomiLevätilanne). Sen lisäksi Suomen Ympäristökeskus (Syke) julkaisee torstaisin valtakunnallisen leväkatsauksen (www.syke.fi/Ajankohtaista/Levatilannekatsaukset).

Levähavainnot tallennetaan Järvi-Meriwiki -palveluun, joka on Suomen Ympäristökeskuksen perustama tietokanta Suomen järvi- ja merialueista (www.jarviwiki.fi). Palvelusta on löydettävissä monipuolisesti tietoa ja havaintoja mm. kaikista Suomen järvistä, joiden pinta-ala ylittää hehtaarin.

Sinilevää ei ole havaittu järvissä eikä merialueella

Lounais-Suomen vakioseurantapaikoilla ei ole havaittu sinilevää, eikä ELY-keskukseen ole tullut ilmoituksia muista sinilevähavainnoista Lounais-Suomen alueella.

Sinilevähavaintojen puuttuminen on kesäkuun alulle tyypillistä. Toukokuun viileät sääolot ovat hillinneet sinilevien kasvua eivätkä vesistöjen lämpötilat ole päässeet nousemaan, mutta talven fosforikuorma voi osaltaan lisätä sinileväesiintymisiä. Kesäkuun alkuviikkoina lämpimät ja aurinkoiset sääolosuhteet voivat edistää sinilevän kasvua, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot.

Siitepölykausi on vielä käynnissä ja joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Esimerkiksi männyn siitepölyä voi paikoitellen esiintyä hyvinkin runsaasti ja sitä on havaittu myös vakioseurantapaikoilla tämän viikon aikana. Männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaalean ruskeaa, ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin löytyvät jarviwiki.fi -palvelusta.

Sinilevää ei ole havaittu järvissä eikä merialueella

Lounais-Suomen vakioseurantapaikoilla ei ole havaittu sinilevää, eikä ELY-keskukseen ole tullut ilmoituksia muista sinilevähavainnoista Lounais-Suomen alueella.

Sinilevähavaintojen puuttuminen on kesäkuun alulle tyypillistä. Toukokuun viileät sääolot ovat hillinneet sinilevien kasvua eivätkä vesistöjen lämpötilat ole päässeet nousemaan, mutta talven fosforikuorma voi osaltaan lisätä sinileväesiintymisiä. Kesäkuun alkuviikkoina lämpimät ja aurinkoiset sääolosuhteet voivat edistää sinilevän kasvua, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot.

Siitepölykausi on vielä käynnissä ja joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Esimerkiksi männyn siitepölyä voi paikoitellen esiintyä hyvinkin runsaasti ja sitä on havaittu myös vakioseurantapaikoilla tämän viikon aikana. Männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaalean ruskeaa, ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaasti. Siitepöly muodostaa veden pinnalle laskeutuessaan sinileväesiintymän kaltaisia raitoja ja kasautumia.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin löytyvät jarviwiki.fi -palvelusta.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Vakiohavaintopaikkojen lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja ympäri Lounais-Suomea. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata levähavaintoja muualtakin kuin vakiohavaintopaikoilta, joko kirjautumalla palveluun tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Lounais-Suomen sinilevähavainnot -karttasovelluksesta (linkki alla) voi tarkastella kansalaisten ilmoittamia sinilevähavaintoja vuodesta 2003 tähän päivään. Erityisen runsaista tai poikkeuksellisista levähavainnoista on mahdollista lähettää myös näyte analysoitavaksi Varsinais-Suomen ELY-keskukseen. Ennen levänäytteen lähettämisestä tulee olla yhteydessä ELY-keskukseen (0295 022 530).

Linkkejä:

Levätilanne (Ely-keskus.fi)
Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja:

Ympäristöasiantuntija Suvi Kiviluoto, 0295 022 088
Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, 0295 022 879

Kuva: Sisäsaaristoa. © Kaija Joki-Sipilä