Julkaistu: 23.7.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkuun vesitilannekatsaus: Vähäsateinen ja lämmin sää on laskenut järvien, jokien ja pohjaveden pinnat tavanomaista alemmalle tasolle (Pohjalaismaakunnat)

Pohjalaismaakunnissa jokien virtaamat olivat kesäkuussa 2020 ajankohtaan nähden hyvin pieniä. Luonnonjärvien ja tekojärvien pinnat laskivat jo kesäkuun aikana loppukesälle tyypillisille tasoille.

Monet alueen säännöstellyistä järvistä ovat laskeneet lähelle säännöstelyn alarajaa, missä ne eivät ole olleet aiemmin mittaushistorian aikana jo tässä vaiheessa kesää. Esimerkiksi Kalajärven tekojärvi oli kesäkuun lopussa muutaman sentin päässä kesäajan alarajasta 105,00, kun järven pinta yleensä tähän aikaan on tasolla 105,25. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on pienennetty kesäkuun aikana säännöstelylupien mukaisiin minimivirtaamiin.

Kyrönjoen alaosalla virtaama oli kesäkuun lopulla noin 4 m3/s, Lapuanjoen alaosalla noin 3,5 m3/s, Perhonjoen alaosalla noin 4 m3/s ja Närpiönjoen alaosalla vain noin 0,3 m3/s. Tämänhetkinen vesitilanne on seurausta kesäkuun lämpimistä säistä ja pienistä sademääristä. Kesäkuun sää on ollut poikkeuksellisen kuivaa ja jos kuivuus jatkuu, voivat järvet laskea jopa poikkeuksellisen alas. Maaperä on nyt niin kuivaa, että sateita tarvitaan runsaasti, jotta niiden vaikutukset näkyisivät vesistöissä.

Happamuustilanne jokivesissä vastaa tyypillisiä kesän olosuhteita pH: n ollessa pääosin 6-7 välillä. Vähäisistä sateista ja siten vähäisistä huuhtoumista johtuen olivat ravinne- ja kiintoainepitoisuudet varsin alhaisia. Alivirtaamaolosuhteissa tyypillisesti korostuvat asutuksen ja teollisuuden jätevesien vaikutukset veden laatuun, kun taas hajakuormituksen vaikutukset lievenevät.

Ajankohdalle tyypillisesti pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet laskussa koko kesäkuun ajan. Lämpimän ja kuivan alkukesän takia pohjavedenpinnat ovat tosin jo laskeneet tavanomaisen tason alle.