Julkaistu: 5.7.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkuun vesitilannekatsaus: Lämmin kesäkuu näkyi pohjalaisvesistöissä

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien vedenkorkeudet ja virtaamat olivat toukokuun sateiden seurauksena kesäkuun alussa selvästi ajankohdan keskimääräistä suuremmat. Kesäkuun vähäsateisuuden ja lämmön seurauksena kuun lopussa jokien virtaamat olivat puolestaan Ähtävänjokea lukuun ottamatta keskimääräistä pienenemmät.

Virtaamat pienenivät ja vedet lämpenivät

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jokien vedenkorkeudet ja virtaamat olivat toukokuun sateiden seurauksena kesäkuun alussa selvästi ajankohdan keskimääräistä suuremmat. Kesäkuun vähäsateisuuden ja lämmön seurauksena kuun lopussa jokien virtaamat olivat puolestaan Ähtävänjokea lukuun ottamatta keskimääräistä pienenemmät. Esimerkiksi Kyrönjoen virtaama Mustasaaressa Skatilassa oli kesäkuun alussa runsaat 40m3/s ja kuun lopussa vain 7 m3/s, kun kesäkuun keskimääräinen virtaama on tasolla 18 m3/s.

Keski-Pohjanmaalla virtaamien ja vedenkorkeuksien lasku on ollut hieman hitaampaa. Toukokuun sateiden vaikutukset näkyivät Keski-Pohjanmaalla pitkälle kesäkuuhun ja vasta kuun loppupuolella saavutettiin ajankohdan keskimääräinen taso. Esimerkiksi Perhonjoen virtaama Tunkkarissa oli kesäkuun alussa runsaat 20 m3/s ja kuun lopussa 6 m3/s.

Myös järvien pinnat ovat olleet kesäkuun ajan pääosin laskussa. Lappajärvi saavutti tulvahuippunsa (+70.40 m) touko-kesäkuun vaihteessa ja vesipinta on kesäkuun aikana laskenut 40 cm. Tästä huolimatta Lappajärvi on edelleen 10 cm ajankohdan tavoitetason yläpuolella. Lappajärven suuresta vedenkorkeudesta johtuen Lappajärvestä on juoksutettu koko kesäkuun ajan Välijokeen ja edelleen Ähtävänjokeen selvästi keskimääräistä enemmän vettä.

Sekä jokien että järvien vedet ovat kesäkuussa olleet keskimääräistä lämpimämpiä. Useista vesistöistä veden lämpötila on useampanakin päivänä ylittänyt +20 astetta, mikä on poikkeuksellista pohjalaisvesistöissä. Korsnäsissä sijaitsevan Hinjärven lämpötila ylitti 20 astetta jo kesäkuun alussa. Lappajärven lämpötila on kesäkuussa vaihdellut välillä 11–21 astetta.

Leväkukinnat alkoivat jo kesäkuussa

Lämpimästä säästä johtuen pohjalaisvesistöissä on kesäkuun aikana havaittu sinileviä. Rannikoilla on sinilevähavaintoja tehty kesäkuun lopussa mm. Merenkurkussa Vaasan lähellä ja Pietarsaaren edustalla. Sinileviä on kesäkuun aikana havaittu myös mm. Ähtärinjärvellä, Kuortaneenjärvellä ja Evijärvellä. Järvillä sinilevähavainnot ovat jonkin verran lisääntyneet kesäkuun loppua kohti, mutta runsaita sinileväkukintoja ei ole havaittu. Säät vaikuttavat sinilevien kasvuun ja sinilevät saattavat runsastua nopeastikin lämpimien sääjaksojen aikana. Levien runsauteen voivat vaikuttaa myös toukokuun sateiden mukana vesistöihin valuneet ravinteet.

Happamuustilanne jokivesissä vastaa tyypillisiä kesän olosuhteita pH:n ollessa pääosin 6–7 välillä.

Pohjavedet ajankohdan keskimääräisellä tasolla

Ajankohdalle tyypillisesti pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet lievässä laskussa koko kesäkuun ajan. Pohjavedenpinnat ovat tosin yhä ajankohdan keskiarvojen tuntumassa.

Lisätietoja verkosta:

Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla (vesi.fi)
Reaaliaikainen vesitilanne (ymparisto.fi)

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh 0295 027 794 (vedenkorkeus ja virtaamat)
Johtava vesitalousasiantuntija Anna Bonde, puh. 0295 027 777 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Krister Dalhem, puh. 0295 027 671
(pohjavedet)
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi