Julkaistu: 4.7.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkuun vesitilannekatsaus: jokien ja järvien vesipinnat ovat laskeneet ajankohdan tyypillisille tasoille (Pohjalaismaakunnat)

Kesäkuun aikana pohjalaismaakuntien jokien ja järvien vesipinnat ovat laskeneet hyvältä alkukesän tasolta ajankohdan tyypillisille tasoille. Touko-kesäkuun vaihteen sateiden seurauksena vesipinnat nousivat jonkin verran ajankohdan keskimääräisiä tasoja suuremmiksi, mutta juhannukselta alkaneet lämpimät säät ovat aiheuttaneet vedenpintojen kääntymisen hienoiseen laskuun.

Vedenkorkeudet ja virtaamat ovat ajankohdan tyypillisillä tasoilla

Kesäkuun aikana pohjalaismaakuntien jokien ja järvien vesipinnat ovat laskeneet hyvältä alkukesän tasolta ajankohdan tyypillisille tasoille. Touko-kesäkuun vaihteen sateiden seurauksena vesipinnat nousivat jonkin verran ajankohdan keskimääräisiä tasoja suuremmiksi, mutta juhannukselta alkaneet lämpimät säät ovat aiheuttaneet vedenpintojen kääntymisen hienoiseen laskuun. Esimerkiksi Kyrönjoen Skatilassa virtaama oli joessa kesäkuun ensimmäisellä viikolla enimmillään noin 90 kuutiota sekunnissa, kun virtaama kesäkuun lopussa oli laskenut noin kahdeksaan kuutioon sekunnissa.

Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on säädetty lupaehtojen mukaisiin minimiasetuksiin ja tällä hetkellä vedenkorkeudet ovat pääosin ajankohdan keskimääräisen tuntumassa. Esimerkiksi Lappajärven sekä Kuortaneenjärven vesipinnat olivat kesäkuun lopussa noin 10 cm ajankohdan tavanomaista korkeammalla. Patanan tekojärven vesipinta on ajankohdan keskimääräistä tasoa noin 15 cm alempana. Kalajärvi on tavanomaisella tasolla. Kesällä tyypillinen haihtuma järvistä aurinkoisena päivänä on noin 1 cm vuorokaudessa.

Toukokuussa aloitettu Jääskänjärven padon kunnostus- ja kalatien rakentamistyö on meneillään, jonka seurauksena Jääskänjärven vesipinnassa voi olla normaalia suurempia vaihteluita. Työn arvioidaan kestävän elokuun loppuun saakka. Järven vedenkorkeus on tällä hetkellä kuitenkin ajankohdan keskimääräisen tuntumassa.

Myös toukokuussa alkaneet Kiikun ja Rengon patojen kunnostustyöt ovat käynnissä. Näiden remonttien vuoksi virtaamat Seinäjoen vanhassa uomassa ovat olleet suuria kesäkuun alkupuolella. Tilanne säännöstelyn osalta normalisoituu remonttien valmistuessa elokuussa.

Vedenlaatu ja levätilanne

Järvien vedet olivat kesäkuussa alussa varsin viileitä. Lappajärven vesi nousi alkukuun n. 11 asteesta kuun puolenvälin n. 17 asteeseen Tämän jälkeen voimakkaat tuulet sekoittivat veden ja lämpötila laski takaisin 11 asteeseen. Loppukuun aikana vedet lämpenivät yli 20 asteeseen. Pienissä ja matalissa tummavetisissä järvissä lämpeneminen on ollut nopeampaa.

Kesäkuun alussa ei sinilevähavaintoja tehty viileähkön ja epävakaisen sään vuoksi pohjalaismaakuntien alueella. Kesäkuun lopulla on rannikolla sinilevähavaintoja tehty useammassa paikassa Merenkurkussa Vaasan edustalla ja Maalahden Märaströmmenilla.

Järvillä sinilevähavainnot ovat myös jonkin verran lisääntyneet kesäkuun alkuun verrattuna. Lappajärveltä tehtiin kuluneen viikon aikana havaintoja, jossa sinilevää oli havaittu runsaastikin. Ähtärinjärvessä Suninsalmen tarkkailupisteessä on havaittu vähäisiä määriä sinilevää. Lestijärvellä tehtiin kansalaishavainto kesäkuun viimeisellä viikolla vähäisestä määrästä sinilevää.

Juhannukselta alkanut helteinen sää todennäköisesti kiihdyttää sinilevien kasvua ja lisää sinileväkukintoja, mutta sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut sääolot, kuten tuulisuus. Paikallinen sinilevätilanne voi muuttua hyvin nopeasti tuulen suunnan vaihtuessa.

Happamuustilanne jokivesissä vastasi kesäkuussa tyypillisiä kesän olosuhteita pH:n ollessa pääosin 6–7 välillä. Ravinnepitoisuudet olivat myös ajankohtaan nähden varsin tyypillisellä tasolla. Suuria pitoisuuksia kohottavia sateita ei esiintynyt, toisaalta vettä oli pienehköissä joissa riittävästi niin, että jätevesien vaikutus ei juuri näkynyt.

Pohjavedenpinnat ovat laskussa

Pohjaveden pinnankorkeudet ovat olleet laskussa kesäkuun alusta asti, kuten tavallisestikin kesällä. Valtakunnallisilla pohjaveden seuranta-asemilla korkeudet ovat suurin piirtein ajankohdan keskiarvoissa. Hellejakso voi näkyä varsinkin yksityiskaivojen pohjavesipinnoissa. Mikäli kesän aikana ei tule mittavia sadejaksoja, voivat varsinkin matalat kaivot kuivua. Maaperä on kuiva, joten kasvit käyttävät hyödyksi suurimman osan maahan imeytyvästä sateesta, eikä sataneesta vedestä muodostu merkittäviä määriä pohjavettä.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta

Vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021 (säännöstely ja virtaamat)
Erikoistutkija Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vedenlaatu)
Ylitarkastaja Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668 (pohjavedet)

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Reaaliaikainen vestitilanne (ymparisto.fi)

Snilevähavaintoja (jarviwiki.fi)

Sinilevätilanne (vesi.fi)

Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla (vesi.fi)