Julkaistu: 1.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkauden 2023 leväseuranta käynnistyi Etelä-Savossa – sinilevät vähissä

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on käynnistynyt kesäkuun alusta ja jatkuu syyskuun loppuun. Seurantakautena havainnoidaan ja tiedotetaan sinilevien esiintymistä sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita.

Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata ajankohtaista levätilannetta, ennusteita ja tilastotietoa. Vuonna 2023 Etelä-Savon alueella on 15 sinilevien havaintopaikkaa, joita seurataan viikoittain.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja tarvittaessa useammin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 1.6.- 31.8.2023. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 240 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Sinilevät vähissä Etelä-Savon järvialueella

Toistaiseksi Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu merkittäviä sinileväesiintymiä eikä ilmoituksia ole tullut myöskään yleisöhavaintoina. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen avovesikauden alussa vesien ollessa vielä viileitä, mutta riski sinilevien esiintymiselle kasvaa pintaveden lämmetessä.

Siitepölykausi on myös käynnistymässä ja eri kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään näyttää leväesiintymältä. Erityisesti kellertävän ruskeaa männyn siitepölyä voi esiintyä veden pintakalvolla ja rantavyöhykkeessä hyvinkin runsaasti.

Viileän ja tuulisen sään vuoksi pintavesien lämpeneminen on hieman hidastunut. Haukivedellä Oravin seurantapaikalla 1.6.2023 pintavesi oli 11,1 asteista ja Kyyveden Haukivuoren Asemanrannalla 13,7 asteista. Veden lämpötila on ajankohtaan nähden hieman matalampi pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Lisätietoa pintavesien lämpötilasta ja muista vesiasioita löytyy vesi.fi -palvelussa.

Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen . Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa näytteen myös analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Yhteyshenkilöt

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 024 233
pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi

Harjoittelija Maria Immonen
Etelä-Savon ELY-keskus
p. 0295 024 251
maria.immonen(at)ely-keskus.fi

 

Linkit

 

Kuva: Järvenranta ©Etelä-Savon ELY-keskus