Julkaistu: 2.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkauden 2022 leväseuranta alkoi Etelä-Savossa – sinilevistä ei havaintoja

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on käynnistynyt ja jatkuu syyskuun loppuun. Seurantakautena havainnoidaan ja tiedotetaan sinilevien esiintymistä. Toistaiseksi Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu merkittäviä sinileväesiintymiä eikä ilmoituksia ole tullut myöskään yleisöhavaintoina.

Tilanne on ajankohdalle tyypillinen avovesikauden alussa vesien ollessa vielä viileitä, mutta riski sinilevien esiintymiselle kasvaa pintaveden lämmetessä. Siitepölykausi on myös käynnistymässä ja eri kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään näyttää leväesiintymältä. Erityisesti kellertävän ruskeaa männyn siitepölyä voi esiintyä veden pintakalvolla ja rantavyöhykkeessä hyvinkin runsaasti.

Viileän ja tuulisen sään vuoksi pintavesien lämpeneminen on hieman hidastunut. Haukivedellä Oravin seurantapaikalla 2.6.2022 pintavesi oli 13,1 -asteista ja Kyyveden Haukivuoren Asemanrannalla 13,4 -asteista. Veden lämpötila on ajankohtaan nähden tavanomaisella tasolla pitkän ajan keskiarvoon verrattuna. Lisätietoa pintavesien lämpötilasta ja muista vesiasioista löytyy vesi.fi -palvelusta.

Leväseurantaa hoitavat viranomaiset ja paikalliset asukkaat

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki-sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä. Vuonna 2022 Etelä-Savon alueella on 15 sinilevien havaintopaikkaa, joita seurataan viikoittain.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 2.6.- 25.8.2022. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 240:ltä jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Etelä-Savon ELY-keskus ottaa vastaan levähavaintoja Etelä-Savon maakunnan alueella. Ilmoituksia havainnoista voi tehdä sähköpostiosoitteeseen elyesa.levaryhma(at)ely-keskus.fi. Poikkeuksellisen runsaista levähavainnoista voi toimittaa sovittaessa näytteen analysoitavaksi Etelä-Savon ELY-keskukseen.

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111.

Linkki: Etelä-Savon levätilanne (ely-keskus.fi)

Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus