Julkaistu: 3.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kesäkauden 2021 leväseuranta alkoi Etelä-Savossa – sinilevistä ei havaintoja

Valtakunnallinen ja maakunnallinen leväseuranta on jälleen käynnistynyt ja jatkuu syyskuun loppuun. Toistaiseksi Etelä-Savon järvissä ei ole havaittu merkittäviä sinileväesiintymiä eikä ilmoituksia ole tullut myöskään yleisöhavaintoina. Tilanne on ajankohdalle tyypillinen avovesikauden alussa, mutta riski sinilevien esiintymiselle kasvaa pintaveden lämmetessä.

Lämmin sää on nostanut pintaveden lämpötiloja järvissä ajankohdan keskiarvoa korkeammaksi. Haukivedellä Oravin seurantapaikalla 3.6.2021 pintavesi oli 14,4-asteista ja Kyyveden Haukivuoren Asemanrannalla 16,2 -asteista. Lämpötila on 2,5 °C keskimääräistä korkeampi. Lisätietoa pintavesien lämpötilasta ja muista vesiasioita löytyy vesi.fi -palvelussa.

ELY-keskus seuraa levätilannetta ja tiedottaa siitä vähintään kerran kuussa

Vuonna 2021 Etelä-Savon alueella on 16 sinilevien havaintopaikkaa, joita seurataan viikoittain. Valtakunnallista ja alueellista levätilannetta seurataan kesäkuun alusta syyskuun loppuun saakka.

Leväseurannasta vastaavat pääosin kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset, mutta mukana on myös paikallisia asukkaita. Havainnoitsijat tallentavat levähavainnot suoraan Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämälle Järvi-meriwiki -sivustolle tai ilmoittavat havainnot Etelä-Savon ELY-keskukseen, joka hoitaa tallennuksen. Sivustolta voi seurata levätilanteen kehittymistä.

Etelä-Savon ELY-keskus tiedottaa oman alueensa levätilanteesta kuukausittain ja useamminkin, jos levätilanteessa tapahtuu olennaisia muutoksia. Valtakunnallinen leväkatsaus laaditaan ja julkaistaan viikoittain torstaisin 3.6.- 26.8.2021. Valtakunnallisen katsauksen tiedot perustuvat havaintoihin noin 240 jatkuvassa levätilanneseurannassa olevalta kohteelta.

Tarkkaile levätilannetta ja vältä selvästi leväpitoisen veden käyttöä

Jos veteen ilmaantuu silminnähden runsaasti levää, uimista ja veden käyttöä sauna- ja talousvedeksi on syytä välttää. Leväpitoiseen veteen ei myöskään pidä päästää pieniä lapsia eikä kotieläimiä. Sinilevät voivat aiheuttaa mm. allergiareaktioita, silmätulehduksia tai nuhaista oloa. Sinileväkukinnat voivat myös olla myrkyllisiä. Jos epäilet sinilevistä aiheutuneita oireita, ota yhteyttä Myrkytystietokeskukseen p. 0800 147 111

Omien havaintojen ilmoittaminen

Kansalaiset voivat lisätä Järviwikiin myös omia levähavaintojaan haluamastaan paikasta sekä tietoa esimerkiksi pintaveden lämpötilasta ja vedenkorkeudesta. Havaintolähetti on älypuhelimissa toimiva verkkosivu, jonka avulla voi lisätä omia levähavaintoja Järvi-meriwikiin. Havaintolähetillä voi kirjata havaintoja myös muista veden ominaisuuksista, kuten lämpötilasta ja näkösyvyydestä. Havaintolähetin käyttö ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista eikä edellytä pakollista kirjautumista.

Linkit:

Etelä-Savon levätilanne
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/Sinilevätilanne

Lisätietoja:

Vesistöasiantuntija Pekka Sojakka, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 233, pekka.sojakka(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Elina Häikiö, Etelä-Savon ELY-keskus p. 0295 016 575, elina.haikio(at)ely-keskus.fi
Vesistöasiantuntija Toni Roiha, Etelä-Savon ELY-keskus p. 0295 024 836, toni.roiha(at)ely-keskus.fi