Julkaistu: 12.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)

Suunnitelma toimii laajana tietopakettina Pyhäjärven alueesta. Suunnitelmassa esitetään tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla Pyhäjärven erinomainen ekologinen tila ja suojeluarvot voidaan turvata jatkossakin.

Karjalan Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut. Suunnitelmaan on koottu yhteen tiedot Pyhäjärven nykytilasta, vesistön tilaan vaikuttavista tekijöistä ja alueella jo tehdyistä vesiensuojelutoimenpiteistä. Suunnitelmassa myös esitetään tavoitteita ja toimenpide-esityksiä, joilla Pyhäjärven erinomainen ekologinen tila ja suojeluarvot voidaan turvata.

Vuoksen vesistöalueeseen kuuluva Pyhäjärvi on karu ja kirkasvetinen rajavesistö, jonka ekologinen tila on luokiteltu erinomaiseksi. Vähäravinteisella Pyhäjärvellä keskeistä on hallita ympäröivän valuma-alueen metsä- ja maatalousalueilta tulevaa hajakuormitusta. Suunnitelmassa on myös esitetty toimenpiteitä, joiden kautta kaikki vesistön ranta-asukkaat ja virkistyskäyttäjät voivat omalta osaltaan vaikuttaa Pyhäjärven tilaan.

Pyhäjärven vesialue sekä sen muutamat saaret ja mannerrannat muodostavat laajan Natura 2000 -alueen, Pyhäjärven alueen luontokokonaisuuden. Pyhäjärvi edustaa luontotyyppiä karut, kirkasvetiset järvet, joille on ominaista vähäravinteinen ja kirkas vesi, joka mahdollistaa runsaan pohja- ja uposlehtisten vesikasvien menestymisen.

Pyhäjärveltä on olemassa runsaasti seuranta- ja tutkimustietoa. Muun muassa Pyhäjärven vedenlaadun seuranta alkoi Syrjäsalmen havaintoasemalla jo 1960-luvulla osana valtakunnallista vesi- ja ympäristöhallinnon seurantaohjelmaa.

Pyhäjärven laajalla, yli 1000 km2 valuma-alueella on runsaiden luonto-, maisema- ja kulttuuriperintöarvojen ohella monenlaista maankäyttöä sekä virkistyskäytön ja matkailun kehittämistarpeita. Pyhäjärvellä vedenlaatu ja järven ekologinen tila, alueen luontotyyppien ja lajien tila sekä valuma-alueella tapahtuvan toiminnan vaikutukset kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Näistä syistä Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelma ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on valmisteltu huomioiden koko Pyhäjärven reitin valuma-alue. Suunnitelmasta on samalla muotoutunut laaja tietopaketti Pyhäjärvestä.

Suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten sekä Pyhäjärven vesistön hoidon ja käytön suunnittelutyöryhmään nimettyjen sidosryhmien edustajien kanssa. Suunnittelutyöryhmässä ovat olleet edustettuina kahden ELY-keskuksen lisäksi Imatran seudun ympäristötoimi Parikkalan kunnan edustajana, Karjalan Pyhäjärvi ry, Keski-Karjalan luonto ry, Kiteen kaupunki, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Metsähallitus Luontopalvelut, Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus, Suomen metsäkeskus, Uukuniemen osakaskunta ja Vasukkaat, Uukuniemen vapaa-ajan asukkaat ry.

Paikallisilta asukkailta, mökkiläisiltä ja virkistyskäyttäjiltä kerättiin Pyhäjärven alueeseen liittyviä havaintoja ja kehitysajatuksia karttakyselyn avulla kevätkesällä 2019. Samana kesänä Venäjän Karjalasta kutsuttiin myös asiantuntijadelegaatio tutustumaan Suomen puoleiseen Pyhäjärveen sekä suomalaiseen tapaan toteuttaa Natura 2000 -alueiden hoidon ja käytön suunnittelua.

Juuri valmistunutta suunnitelmaa esiteltiin Parikkalan Kummussa

Uunituoretta Pyhäjärven vesienhoitosuunnitelmaa ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa esiteltiin Kummun Korkeakoululla torstaina 25.5.2023. Paikalla oli parhaimmillaan viitisenkymmentä osallistujaa, ja keskustelua käytiin vilkkaasti. Tilaisuus järjestettiin Vasukkaat ry:n Ympäri käyvään yhteen tullaan! -hankkeen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen yhteistyönä.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja ajankohtaisista aiheista: vesienhoitosuunnitelmasta ja Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta, Pyhäjärven virkistyspalveluverkoston kehittämisestä, kosteikoista ja valuma-aluekunnostuksista sekä Kala-Leaderin tarjoamista mahdollisuuksista.

Samalla luotiin katsetta tulevaan. Vasukkaat ry:n luontomatkailuhanke jatkuu syyskuun loppuun. Hankkeessa kartoitetaan vielä mm. metsästysseurojen toiveita alueen kehittämisen näkökulmasta sekä valmistellaan Pyhäjärven alueelle vesiretkeilyn kehittämissuunnitelmaa.

Pro Puruvesi ry:n puheenvuorossa esiteltiin ajatus laajemmasta alueellisesta yhteistyöstä vesienhoitoon ja vesistökunnostuksiin liittyen. Esitys sai yleisöltä hyvän vastaanoton, joten tulevaisuudessa yhteistyötä tehtäneen paitsi Pyhäjärven alueen sisällä, myös yhteistyössä muiden alueiden kanssa.

Lisätietoja

 

Vesitaloussuunnittelija Rosanna Sjövik
puh 0295 026 027
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lajivahinkokoordinaattori Mika Pirinen
puh 0295 026 214
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pajarinniemi elokuussa 2022. © Mikko Pyykönen / Pohjois-Karjalan ELY-keskus.