Julkaistu: 8.12.2020

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille

Suomessa aloitetaan vuonna 2021 kansallinen vesihuoltouudistus. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt lausunnoille uudistuksen vision sekä toimeenpano-ohjelman luonnoksen. Luonnoksessa on listattu vesihuollon kymmenen keskeisintä kehittämistarvetta lähivuosille.

Vesihuoltouudistuksen tavoitteena on varmistaa kaikille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä edistää vesihuollon energia- ja resurssitehokkuutta. Tavoitteena on myös alan ilmastoneutraalius. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että uusin teknologia ja kiertotalouden ratkaisut otetaan entistä paremmin käyttöön.

Alan toimintaympäristö on muuttunut huomattavasti. Ilmastonmuutos aiheuttaa sään ääri-ilmiöitä, jotka vaikeuttavat sähkönsaantia ja vaarantavat näin vedentuotannon ja jakelun sekä jätevesien käsittelyn. Kuntatalouden haasteet saattavat puolestaan luoda paineita hakea lisätuloa luopumalla osittain tai kokonaan vesihuollon omistajuudesta. Myös kiristyvä EU-lainsäädäntö on tuonut uusia velvoitteitta esimerkiksi riskienhallintaan ja energiatehokkuuteen.

– Riskien hallinta edellyttää, että vesihuoltoa kehitetään ja uudistetaan pitkäjänteisesti. On myös tärkeää, että saamme alalle jatkossakin parhaat mahdolliset osaajat, toteaa maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Vesihuoltolaitoskentän hajanaisuus on yksi toimialan suurimmista haasteista. Vesihuoltolaitoksia on 1 100, mutta noin 80 suurinta toimijaa tuottaa noin 80 prosenttia kaikista palveluista. Monilla pienemmillä vesihuoltolaitoksilla on pulaa sekä osaajista että resursseista.

Vesihuoltouudistuksen visio ja toimeenpano-ohjelman luonnos on valmisteltu sidosryhmäyhteistyönä. Lausuntoaikaa on 8.2.2021 saakka.

Lausuntopyyntö ja luonnos ohjelmaksi

Lisää kansallisesta vesihuoltouudistuksesta

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Katri Saukkonen, p. 0295 162 241, katri.saukkonen(at)mmm.fi