Julkaistu: 16.9.2020

Tämän tiedon on tuottanut Luonnonvarakeskus

Kalastus kiinnosti tänä kesänä kaikenikäisiä – Kalastonhoitomaksujen tuotto 20 % enemmän edellisvuoteen verrattuna

Vapaa-ajankalastus on yksi suomalaisten suosituimmista harrastuksista. Tänä vuonna harrastuksen suosio kasvoi entisestään. Suosion kasvusta kertoo kalastonhoitomaksujen määrän nousu.

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet. Kalastonhoitomaksun suorittaneella sekä jokaisella alle 18-vuotiaalla ja 65-vuotta täyttäneellä on oikeus kalastaa yhdellä vieheellä. Lisäksi perinteisellä ongella kalastaminen on kaikille maksutonta.

Kalastonhoitomaksuilla hoidetaan kalavesiä ja kalakantoja sekä turvataan kalastusmahdollisuuksia. Syyskuun alussa lunastettujen kalastonhoitomaksujen tuotto ylitti 10 miljoonaa euroa, mikä on lähes 20 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän, kertoo Metsähallitus.

− Tänä kesänä kalastus on selvästi yhdistänyt suomalaisia. Lapset ovat houkutelleet vanhempia kokeilemaan kalastamista, ja moni on herätellyt vanhan harrastuksen vuosien jälkeen henkiin. Iloksemme viesti kalastonhoitomaksun merkityksestä on tavoittanut myös aiemmin luvatta kalastaneita, sanoo Metsähallituksen erätalousjohtaja Jukka Bisi.

Vapaa-ajankalastuksella tärkeä merkitys terveellisen ravinnon kannalta

Noin puolet kaikesta elintarvikkeeksi käytetystä kotimaisesta kalastetusta kalasta on vapaa-ajankalastuksen saalista. Siten vapaa-ajankalastuksen merkitys terveellisen ravinnon lähteenä on merkittävä.

Suomessa on runsaasti luonnonkalaa, jonka käyttöä voi lisätä turvallisesti. Lisäämällä kotimaisen luonnonkalan käyttöä voidaan saavuttaa kansanterveydellisiä hyötyjä ja lisätä lähiruoan tarjontaa. Luonnonkalojen kulutus poistaa lisäksi vesistä ravinteita, mikä tukee sekä vesienhoitoa että kiertotaloutta.

https://www.luke.fi/wp-content/uploads/2018/11/ahven_pro-kala-400x296.jpg
Vapaa-ajankalastajien yleisin saalislaji sekä sisävesillä että merialueilla on ahven.     © Pro Kala.

Luke tuottaa tilastoja ja tekee yhteiskunnallista tutkimusta

Luke tutkii vapaa-ajankalastusta ja julkaisee joka toinen vuosi vapaa-ajan kalastusta koskevan tilaston, joka kertoo valtakunnallisesti ja alueellisesti, miten paljon vapaa-ajankalastajia on, millainen on heidän ikä- ja sukupuolirakenteensa ja miten paljon ja millaisilla pyydyksillä kalastetaan. Tilasto kertoo myös vapaa-ajankalastuksen saaliista.

Vapaa-ajankalastusta koskevaa tietoa tarvitsevat valtakunnalliset ja alueelliset kalatalouden ja luonnon virkistyskäytön päätöksentekijät sekä kalavesien hallinnasta vastaavat vesien omistajat, kalatalousalueet, vapaa-ajankalastajat ja tutkijat.

Tutkimustietoa tarvitaan, kun seurataan kalastuksen ja kalakantojen tilan kehitystä sekä vapaa-ajankalastuksen merkitystä alueellisesti tai kun ennakoidaan säätelypäätösten vaikutuksia tai seurataan niitä. Tietoja tarvitaan myös arvioitaessa esimerkiksi kalatalouden yhteiskunnallista merkitystä ja ympäristön tilan muutosten vaikutuksia kalatalouteen ja luonnon virkistyskäytön edellytyksiin.

Pääkuva: Vapaa-ajankalastajien yhteenlaskettu vuosittainen saalis on lähes 30 miljoonaa kiloa, käy ilmi Luken vapaa-ajankalastusta koskevista tilastoista. © Luke.