Julkaistu: 16.10.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kaivoveden analyysitulkki vesi.fi-palveluun

Kaivoveden analyysitulkki on erityisesti kaivonomistajille tarkoitettu työkalu kaivoveden laadun arvioimiseen. Analyysitulkkia voivat hyödyntää myös muut kaivoveden laatuasioiden parissa työskentelevät.

Analyysitulkki perustuu aiemman Suomen ympäristökeskuksen kokoon kutsuman kaivoasioiden asiantuntijaryhmän (nk. Kaivoverkoston) arvioon kaivoveden laadusta. Tätä arviota verrataan analyysitulkissa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen (401/2001) pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Taustatietoina kaivoveden yleisestä laadusta on hyödynnetty mm. valtakunnallisessa kaivovesitutkimuksessa saatuja tietoja sekä Geologian tutkimuskeskuksen ”Tuhat kaivoa”-selvitystä.

Sähköiseen tulkkiin syötetään kaivovedestä teetetyn laboratoriotutkimuksen tulokset. Tulkki kertoo kunkin ominaisuuden osalta, onko vesi hyvää vai huonoa, mitä haittaa huonosta laadusta voi seurata, mitkä ovat todennäköisimmät huonon laadun syyt ja mitä voidaan tehdä tilanteen parantamiseksi. Kaikki ehdotukset ovat viitteellisiä ja ennen toimenpiteisiin ryhtymistä kannattaa olla yhteydessä alan asiantuntijoihin.

Tietoa mm. kaivojen rakentamisesta ja huollosta sekä kaivoveden tutkituttamisesta ja ajankohtaisista kaivoasioista löytyy www.ymparisto.fi-sivuston Kaivot-sivuilta.

Tutustu kaivoveden analyysitulkkiin tarkemmin täällä.

Lähde: Suomen ympäristökeskus

Alkuperäinen julkaisupäivämäärä: 7.6.2019