Julkaistu: 9.5.2022

Vesihuollosta hiilineutraali kiertotalouden edelläkävijä

Kiertotalous ja hiilineutraalisuus linkittyvät vesihuollossa vahvasti toisiinsa. Juuri alkavan hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltolaitosten hiilineutraalisuus- ja kiertotaloustavoitteiden toteutumista sekä päästövähennystoimien tehokasta kohdentamista. Laitoksien tueksi tuotetaan uusi laskentatyökalu ja perustetaan yhteistyöverkosto.

”Vesihuki-hankkeessa tarkastellaan kiertotaloutta osana vesihuollon hiilineutraalisuuden edistämistä. Kiertotaloustoimet, kuten lämmön talteenotto jätevesistä, puhdistamolietteen mädätys ja ravinteiden kierrätys, pienentävät hiilijalanjälkeä”, toteaa hankkeen vetäjä, erityisasiantuntija Vuokko Laukka Suomen ympäristökeskuksesta.

Päästöjä vähennetään paikallisella tasolla – avuksi laskentatyökalu

Hiilijalanjälkeä tarkastellaan sekä valtakunnallisella että vesilaitostasolla. Hankkeessa on mukana neljä pilottikohdetta: Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi ja Tampereen Vesi.

Laitostarkastelut tuottavat tietoa erilaisten toimintaympäristöjen vaikutuksesta hiilijalanjälkeen sekä päästövähennystoimiin, kun laitoksen koko, sijainti ja käytetyt puhdistusmenetelmät vaihtelevat.

Päästövähennystoimien arviointi vaatii aina tapauskohtaista tarkastelua. Vesihuki-hankkeessa kehitetään kaikille avoin web-pohjainen laskentatyökalu, jonka avulla vesihuoltolaitokset voivat tehdä suuntaa antavan arvion oman laitoksensa hiilijalanjäljestä ja vertailla eri päästövähennystoimien vaikuttavuutta.

Tiedon jakamisella merkittävä rooli – Vesihukiverkosto

Tietoa ja kokemusta kertyy, kun yksittäiset vesilaitokset tekevät tai teettävät hiilijalanjälkilaskelmia, pohtivat parhaita kiertotalousratkaisuja ja vaihtoehtoisia reittejä kohti hiilineutraalisuutta. Hyviä käytäntöjä kannattaa jakaa ja vertaistukea hyödyntää.

Hankkeen aikana perustetaan Vesihukiverkosto, joka toimii hyviä käytäntöjä yhteen kokoavana foorumina sekä vesihuoltolaitoksille että kuntatoimijoille. Verkoston avulla toimijat voivat jakaa tietoa, saada vertaistukea ja uusia ideoita toimintaansa.

Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen – Vesihuki-hanke

Kaksivuotista hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä mukana olevat pilottilaitokset eli Kymen Vesi, Kouvolan Vesi, Joensuun Vesi ja Tampereen Vesi. Yhteistyötahoina ovat AFRY ja Vesilaitosyhdistys.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Vuokko Laukka, Suomen ympäristökeskus Syke, p. 0295 251 047, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä

Hankesivu: Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) (syke.fi)