Julkaistu: 20.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

KAIPO-verkko jakaa vesitutkimusreppuja kyläkouluille Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

Vesitutkimusreppujen tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria tutustumaan lähivesien tilaan. Reppuja on jaossa 40 kappaletta.

Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusverkostojen vahvistamishanke eli KAIPO-verkko lahjoittaa vuoden 2023 aikana vesitutkimusreppuja ensisijaisesti Kainuun ja Pohjois-Karjalan kyläkouluille kannustamaan lapsia ja nuoria tutustumaan lähivesien tilaan.

Tutkimusrepun avulla koululaiset pääsevät tekemään lähivesitutkimuksia veden laadusta ja vesieliöstöstä ja samalla aktivoi koululaisia tutustumaan veteen monin eri tavoin. Vesirepun avulla koululaiset voivat analysoida ja seurata muun muassa paikallisvesistön lämpötilaa, näkösyvyyttä, sinilevätilannetta, sameutta, happamuutta, happipitoisuutta ja virtaamaa eri vuodenaikoina ja vuosina. Suomen ympäristökeskuksen kehittämä reppu sisältää kenttäohjeet, kemikaalit, näyteastiat ja lämpömittarin. Standardirepun varustuksiin on lisätty vedenkestävät vesiötökkäkortit, kaksoisluuppi ja erillinen näkösyvyyslevy. Reppuja on jaossa Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa yhteensä 40 kpl.

Lisätietoja ja ohjeita repun käyttöön löytyy Vesi.fi-sivustolta Lähivedet tutuksi -opintokokonaisuudesta (linkki lopussa).

KAIPO-verkko

KAIPO-verkossa, eli Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusverkostojen vahvistamis-hankkeessa tehostetaan vesien kunnostustoimintaa ja osaajien verkostoitumista. Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät yhteistyössä Kainuun ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa neuvontaa sekä koulutuksia. Hanketta hallinnoi Kainuun ELY-keskus ja sitä rahoittaa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.

KAIPO-verkko järjestää vesistökunnostusnäytöksiä, kunnostuskohdevierailuja ja tilaisuuksia, joissa kerrotaan paikallisten vesien tilasta ja erityispiirteistä, vesistökunnostusten toteuttamisesta, rahoituksesta ja avustusmahdollisuuksista sekä tiedotetaan vesiin liittyvien kansalaishavaintojen tekemisestä ja vaikuttamismahdollisuuksista.

Yhteyshenkilöt

Vesitutkimusrepputilaukset ja muut yhteydenotot

Kainuu:
Tuuli Mäkinen
tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 043 827 2308

Pohjois-Karjala:
Päivi Jokinen
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi
puh. 040 301 2409

Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Itä-Suomi ry
www.proagria.fi/hankkeet/kaipo-verkko

 

Linkit

ProAgria | KAIPO-verkko

Lähivedet tutuksi | Vesi.fi

 

Kuva: Vesireppu sisältää tarvikkeet vedenlaadun ja eliöiden tutkimiseen. © Kainuun ELY-keskus