Julkaistu: 8.7.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Kaakkois-Suomen vesillä ei vielä runsaasti sinilevähavaintoja

Vaikka sää on ollut aurinkoista ja lämmintä, tuulet ovat sekoittaneet vesiä ja runsaita sinilevähavaintoja ei vielä vakiohavaintopaikoissa ole havaittu. Pintavedet ovat sekä Suomenlahdella että järvialueilla lämpimiä, 21 ja 26 asteen välillä.

Jos vedessä näkyy levää, kannattaa olla varovainen veden käytössä

Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveyshaittojen riskiä. Sinilevää sisältävään veteen pitää suhtautua aina siten, että se voi aiheuttaa terveyshaittaa. Jos vedessä on sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Mahdolliset levämyrkyt säilyvät vedessä muutaman päivän vielä näkyvän leväesiintymän jälkeen.

Lapsia ja lemmikkieläimiä ei saa päästää uimaan sinileväiseen veteen ja myös aikuisten kannattaa välttää sinileväisessä vedessä uimista. Jos epäilee, että on uinut sinileväisessä vedessä, kannattaa uinnin jälkeen peseytyä puhtaalla vedellä. Myös lemmikit on syytä pestä puhtaalla vedellä, sillä eläin voi nuollessaan turkkiaan uinnin jälkeen altistua levämyrkyille.  Löylyvetenä ei sinileväistä vettä kannata myöskään käyttää.

TARKKA kaukokartoituspalvelusta tehdään havaintoja myös suurten järvien alueilta

Nyt voit käydä katsomassa Itämeren lisäksi satelliittihavaintoja myös suurilta järviltä. Tarkka on Suomen ympäristökeskuksen julkinen palvelu, jossa voi selata ja tarkastella Syken avoimia satelliittiaineistoja. Aineistojen selaaminen edellyttää hyviä tietoliikenneyhteyksiä. Palvelun karttakäyttöliittymä esittää sekä tarkan erotuskyvyn (10 m – 60 m) että keskierotuskyvyn (300 m – 1 km) satelliittiaineistoja. Palvelu löytyy osoitteesta syke.fi/tarkka.

Satelliittikuva Haapajärveltä maanantailta, 5.7. Kuvassa näkyy lievä koko järven kattava leväesiintymä. Sisältää muokattua Copernicus-dataa ja USGS/NASA Landsat Program dataa, Syke (2021/05.07.)

Vedenkorkeudet laskussa

Päijänteen ja Saimaan vedenkorkeudet ovat kääntyneet laskuun. Päijänteen vedenkorkeuden ennustetaan lähestyvän ajankohdan keskitasoa heinäkuun lopussa ja Saimaan elokuun loppupuolella.

Kymijoen vesistöalueella alkukesällä hyvin korkealla olleet vedenpinnat ovat jo pääosin palautuneet lähelle ajankohdan keskimääräisiä tasoja. Viimeksi kulunut kahden viikon jakso on ollut paikallisia kuurosateita lukuunottamatta hyvin vähäsateinen ja haihdunta on ollut runsasta.

Päijänteen pinta on nyt runsaat 10 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella ja jatkaa laskuaan. Vedenkorkeuden laskiessa juoksutusta Kalkkisesta on vähennetty ja lähiviikkoina luultavasti edelleen vähennetään. Samalla vuodenaikaan nähden edelleen suurehko ja Kymijoen virtaama jatkaa pienenemistään.

Artikkelikuva: Haapajärven leväseurannan vakiohavaintopaikalta, jossa näkyy lievästi sinilevää ja vedenpinnan alla kalliopintaan kiinnittynyttä rihmamaista viherlevää.